Sverige: SCA lånar 300 miljoner euro från EIB för att införa papperstillverkning 4.0 vid Obbola -fabriken

  • EIB har tecknat ett låneavtal på 300 miljoner euro med Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) för att modernisera Obbola kraftlinerbruk.
  • Finansieringen kommer att stödja uppgraderingen av bruket för ytterligare förbättrad produktion av återvinningsbara och förnybara förpackningar med en process som kallas papperstillverkning 4.0.
  • Det uppgraderade bruket kommer att bli mer effektivt när det gäller både produktion och energianvändning, samtidigt som det minskar sitt koldioxidavtryck.

SCA kommer att låna 300 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken (EIB) för att modernisera och uppgradera sitt kraftlinerbruk vid Obbola, i norra Sverige. Den nya utrustningen som anläggningen ska använda – efter en process som kallas papperstillverkning 4.0 – gör det möjligt att integrera maskiner digitalt. Detta kommer att göra produktionsprocessen mycket mer effektiv och samtidigt skapa högkvalitativa produkter, i linje med Europeiska unionens vision för digital transformation. Projektet förväntas också ha en positiv inverkan på den lokala ekonomin.

EIB: s vice ordförande Thomas Östros sade: ” Förutom att göra denna produktionsanläggning mer energieffektiv har projektet också en bra cirkulär ekonomisk vinkel-det kommer att fördubbla användningen av återvunnen fiber för tillverkningsprocessen. Särskilt i dagens ekonomi spelar förpackningar för produkter och leveranser en allt viktigare roll, vilket innebär att förmågan att använda återvunnen fiber har ganska stor inverkan på användningen av naturresurser. 

VD och koncernchef för SCA Ulf Larsson sa: ” Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar och SCA beslutade 2019 att utöka tillverkningskapaciteten vid Obbola -bruket från 450 000 ton till 725 000 ton. Genom denna investering elimineras behovet av fossila bränslen i kritiska delar av produktionsprocessen vilket resulterar i ett betydligt lägre koldioxidavtryck. Som ett resultat av denna investering i världens mest avancerade kraftlineranläggning kommer vi att avsevärt förbättra brukets konkurrenskraft, hållbarhetsavtryck och produktkvalitet . ”

Uppgraderingen och moderniseringen av bruket kommer att förbättra produktionen av återvinningsbara och komposterbara förpackningslösningar från återvunnen fiber och från förnybara och hållbara vedkällor, vilket säkerställer att det är i linje med EU: s och EIB: s mål när det gäller att minska klimatförändringarna.

- Annons -

Nyheter

-Annons-