Svensk teknikkonsult rådgivare när Danmark bygger energiö i Nordsjön för vindkraftsel till 10 miljoner hushåll

Den svenska teknikkonsulten Sweco uppger i ett pressmeddelande att de har fått i uppdrag att bistå statliga danska Energistyrelsen med teknisk rådgivning i samband med design, konstruktion och upphandling av en konstgjord energiö i Nordsjön utanför Jyllands västkust. Energiön ska länka samman en ny generation med nya och högre havsbaserade vindkraftverk placerade i flera olika vindkraftsparker som ligger så långt ut i havet att de inte syns från kusten. Fullt utbyggd ska vindkraftverken runt energiön i Nordsjön generera 10 GW vindkraftsel vilket räcker till 10 miljoner europeiska hushåll enligt Energistyrelsen.

Danmark var 1991 först i världen med att bygga en havsbaserad vindkraftspark. Nu tas ytterligare ett steg genom att skapa två energiöar som knyter samman nya och ännu större vindkraftsparker och som kan distribuera vindkraftsel till flera olika länder. Enligt två klimatavtal från 2020 och 2021 kommer Bornholm att fungera som energiö för de nya vindkraftsparkerna i södra Östersjön medan det byggs en konstgjord energiö i Nordsjön cirka 80 kilometer väster om den lilla kustbyn Thorsminde på västra Jylland. Det är uppförandet av den konstgjorda ön som Swecos danska dotterbolag tillsammans med underkonsulter ska fungera som rådgivare till Energistyrelsen. Enligt Sweco har avtalet med Energistyrelsen ett värde på mellan 400 och 600 miljoner danska kronor.

Energiön i Nordsjön kommer att binda samman flera nya stora vindkraftsparker och kunna leverera grön el såväl till Danmark som angränsande länder. Illustration: Energistyrelsen

Vindkraftsel till 10 miljoner hushåll
I ett första steg kommer energiön i Nordsjön med omgivande vindkraftsparkerer producera 3 GW el och fullt utbyggd ska den producera 10 GW grön el vilket uppges räcka till 10 miljoner europeiska hushåll. Energiön ska fungera som hamn och servicebas för de nya vindkraftsparkerna. Genom att energiön placeras cirka 80 kilometer från den danska kusten innebär det dels att vindkraftverken inte kommer att synas från land, dels hamnar den närmare Storbritannien vilket gör att vindkraftselen lättare kan fördelas mellan flera länder. Energiön kommer efter upphandling att drivas i ett partnerskap där danska staten ska äga minst 50,1 procent och privata aktörer resten.

Vattenfall stor vindkraftsaktör i Danmark
Statliga svenska Vattenfall tillhör en av de stora aktörerna inom dansk vindkraftsproduktion. Enligt en sammanställning gjord av Dagens Nyheter producerade Danmark under 2019 vindkraftsel motsvarande 47 procent av landets elförbrukning. Då fanns det drygt 6 000 vindkraftverk i Danmark vilken kan jämföras med att Sverige under 2021 hade 4 300 vindkraftverk. Under 2019 sysselsatte den danska vindkraftsbranschen drygt 32 000 heltidsanställda. Danmark har varit ett föregångsland när det gäller tillverkning av vindkraftverk med danska Vestas samt tysk-spanska Siemens Gamesa där den tidigare danska tillverkaren Danregn Vindkraft/Bonus Energy ingår. Det statligt kontrollerade och börsnoterade energiföretaget Ørsted är idag en av de stora globala aktörerna när det gäller att uppföra och driva vindkraftsparker medan Copenhagen Infrastructure Partner är en stor global investerare i grön energi.

Danmark miljardsatsar på omvandling av vindkraftsel till grönt bränsle
En majoritet i danska Folketinget endades i våras även om en miljardsatsning på så kallad power-to-x, det vill säga produktion av grönt flytande bränsle genom omvandling av vindkraftsel först till vätgas och sedan till miljöbränsle. Enligt branschtidningen Søfart innebär avtalet att en statlig upphandling värd 1,25 miljarder DKK ska genomföras för att skapa en elektrolyskapacitet på 4-6 GW fram till 2030. Den högre siffran skulle göra Danmark till ett av de tre största länderna i Europa när det gäller att genom elektrolys omvandla vindkraftsel till vätgas som sedan omvandlas till flytande gröna bränslen. I Esbjerg har Copenhagen Infrastructure Partners skapat ett konsortium som planerar att bygga Europas största Power-to-X-fabrik för produktion av grön ammoniak. Grön ammoniak kan användas såväl till produktion av grön konstgödning som produktion av grönt fartygsbränsle. I Köpenhamnsamarbetar Mærsk med Ørsted, DSV, Köpenhamns flygplats, SAS, DFDS och Köpenhamns kommun om uppförandet av en power-to-x-fabrik för produktion av grönt bränsle till fartyg, flygplan och lastbilar.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-