Stöd finns för elever som har svårt för undervisning på distans

Undervisningen på distans kan vara en utmaning, både för elever och för deras vårdnadshavare. Oavsett om Malmös grundskole- och gymnasieelever har nätbaserad undervisning eller inte så är de alltid välkomna att kontakta elevhälsan.

– Distansundervisningen, som nu har pågått under lång tid, är en utmaning för alla inom gymnasieskolan. Många elever mår dåligt och känner sig stressade över skolarbetet, säger Marie Nikolaidis, utvecklings- och samordningsansvarig kurator gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Elevhälsan ser också tecken på att ungdomar som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation har blivit särskilt drabbade.

– Därför är vårt viktigaste budskap: ”Hjälp oss att se dig”. Som elev är det viktigt att tala om för sin lärare eller mentor om man känner att man till exempel har svårt att strukturera skoldagen, hamnar efter i något ämne, inte mår bra eller behöver stöd på något annat sätt. Det finns mycket vi kan göra för att underlätta, säger Marie Nikolaidis.

Samtal via video

På Malmös grundskolor är det främst årskurs 7–9 som i varierande grad har haft fjärr- eller distansundervisning. Elevhälsan på grundskolan är alltid tillgänglig för alla elever eller vårdnadshavare som behöver stöd eller hjälp, oavsett om undervisningen sker på plats i skolan eller på distans. Genom en ny digital kanal har elevhälsan kunnat genomföra säkra videosamtal med elever och deras vårdnadshavare. Men även fysiska möten har kunnat genomföras om de har bokats i förväg.

– Jag tror att vi måste ha en beredskap för när eleverna återvänder då det finns de som inte har haft det bra under fjärr- och distansundervisningen och som skolan och elevhälsan inte har haft vetskap om. Jag tror att elevhälsan kommer att få en ökad tillströmning av hjälpsökande elever som behöver prata om sin oro och upplevelse under pandemin. Det kan röra frågor om meningen med livet, ökat våld i nära relation eller ökat missbruk hos vårdnadshavare, säger Ingrid Hansson, utvecklingssamordnare för kuratorer vid centrala elevhälsan på grundskoleförvaltningen, och fortsätter:
– En del elever uttrycker dock en känsla av ökad studiero och har ökad närvaro under fjärr- och distansundervisningen. Detta behöver vi också fördjupa vår förståelse kring.

Även på gymnasiet finns möjlighet till videosamtal, kontakt via telefon eller ”walk-and-talk”.

Sök stöd i tidigt skede

Både grundskolan och gymnasieskolan kan göra undantag och låta elever som av olika anledningar inte klarar av att ha fjärr- eller distansundervisning, ha undervisning på plats i skolan. Både elever och vårdnadshavare har fått information om hur de kan nå elevhälsan på sin skola. Dessutom har de fått tips på hur de ska hantera distansundervisningen. (läs mer nedan)

– Det är inte konstigt om pandemi och distansundervisning påverkar måendet och livet negativt. Om man känner att man inte klarar av att vända situationen själv, sök hjälp och stöd hos elevhälsan – gärna i ett tidigt skede, säger Marie Nikolaidis, utvecklings- och samordningsansvarig kurator på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

– Som elev är man inte ensam.

Läs mer:

Elevhälsan i grundskolan.

Elevhälsan i gymnasiet.

Tips till elever som studerar på distans

Behåll rutinerna

Ställ in dig på att det är en skoldag som vanligt. Gör dig i ordning precis som om du skulle ha åkt till skolan. Det kan också vara en bra idé att gå en kort promenad på 10–15 minuter innan skoldagen börjar. Det blir som en markering på att skoldagen börjar.

Skapa en arbetsplats

Välj en plats att jobba på. Gärna ett skrivbord, men om du inte har det kan köksbordet också fungera. Kroppen kopplar olika platser med olika saker. Därför är det inte särskilt bra att plugga i sängen eller soffan. Det kan störa både arbete och vila.

Minimera distraktioner

Stäng av tv, radio och ha heller inte på aviseringar och appar som inte behövs för skoluppgifterna. Ta också bort saker som kan distrahera dig från skolarbetet.

Ta pauser

Ta raster och pauser precis som när du är i skolan. Utgå från det schema som du har. När du har rast är det viktigt att resa dig från där du sitter och göra något annat. Det kan vara allt från att ringa en kompis och snacka till att göra lite pausgympa. Gå gärna ut en stund på lunchen också och när skoldagen är slut så plocka undan dina saker.

Det finns också möjligheter till stöd utanför skolan som kan vara till hjälp i olika situationer:

Socialtjänst Malmö

Social jour Malmö

Plattform Malmö

Ungdomsmottagningen

Mottagning Maria Malmö

Region Skåne

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Vuxenpsykiatri

BRIS

- Annons -

Nyheter

-Annons-