Stockholms internationella flygplats Arlanda varnar för långa köer i sommar

Under våren har flygresandet ökat markant, medan rekryteringen av ny säkerhetspersonal inte gått i samma snabba takt. Det leder till att resenärer bör förvänta sig långa kötider på flygplatsen Arlanda, strax utanför Stockholm, i sommar. Samma problem har även uppkommit på bland annat Köpenhamns flygplats i Kastrup.

– Vi jobbade under pandemin med en rad scenarier, och denna stora återhämtningen av flygandet var ett av de scenarier vi var förberedda på. Problemet är att vi har svårt att rekrytera, delvis på grund av att vi har långa ledtider för de vi ska anställa, berättar Charlotte Ljunggren, marknadschef på Swedavia, för Svt Nyheter.

De som rekryteras till säkerhetskontrollanter på svenska flygplatser ska dels genomgå en utbildning och också prövas av flera myndigheter, vilket som längst har tagit 10-12 veckor.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-