onsdag, juni 19, 2024

Skydda miljön och hälsan: Kommissionen vidtar åtgärder för att minska avsiktligt tillsatt mikroplast i produkter

I den 25 sept. 2023 tar kommissionen ett viktigt steg för att skydda miljön genom att minska avsiktligt tillsatt mikroplast i produkter enligt kemikalieförordningen Reach. De nya reglerna förhindrar utsläpp av ungefär en halv miljon ton mikroplast i miljön. De förbjuder försäljning av mikroplast som sådan och produkter som innehåller avsiktligt tillsatt mikroplast som frisätts vid användning. Vid behov kommer undantag och övergångsperioder att gälla för aktörer som behöver anpassa sig till de nya reglerna.

Den nya begränsningen innehåller en bred definition av mikroplast och omfattar alla syntetiska polymerpartiklar under fem millimeter som är organiska, olösliga och inte bryts ner. Syftet är att minska utsläpp från avsiktligt tillsatt mikroplast från så många produkter som möjligt. Några exempel på vanliga produkter som omfattas av begränsningen:

  • Mjukt fyllmaterial i konstgräsplaner för sport som är den största miljöboven.
  • Kosmetiska produkter där mikroplast fyller en rad funktioner, som exfolierande mikropärlor eller för att reglera konsistens, doft eller färg.
  • Rengöringsmedel, sköljmedel, glitter, gödningsmedel, växtskyddsmedel, leksaker, läkemedel och medicintekniska produkter.

Försäljningsförbudet gäller inte produkter som används i industriområden eller som inte frisätter mikroplast vid användning, men tillverkarna måste lämna anvisningar om hur produkterna ska användas och kasseras för att förhindra utsläpp av mikroplast.

Vad händer nu?

Det första förbudet, mot t.ex. löst glitter och mikropärlor, börjar gälla 20 dagar efter det att begränsningen trätt i kraft. För andra produkter börjar försäljningsförbudet gälla efter en längre övergångsperiod så att berörda aktörer får tid på sig att utveckla och gå över till alternativa produkter.

Bakgrund

Kommissionens mål att bekämpa mikroplastföroreningar slås fast i den europeiska gröna given och den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonominHandlingsplanen för nollförorening slår fast kommissionens mål att minska mikroplastföroreningar med 30 % fram till 2030.

Som ett led i ansträngningarna vill kommissionen minska mikroplastföroreningar från olika källor: plastavfall och plastskräp, mikroplast som frisätts eller bildas oavsiktligt (t.ex. från plastpellets och kläder eller däckslitage) och avsiktlig användning i produkter.

För att minska mikroplastföroreningar utan att riskera fragmentering av den inre marknaden bad kommissionen kemikaliemyndigheten Echa bedöma det vetenskapliga underlaget för att vidta tillsynsåtgärder på EU-nivå avseende mikroplast som avsiktligt tillsätts produkter. Echa slog fast att avsiktligt tillsatt mikroplast i vissa produkter frisätts i miljön på ett okontrollerbart sätt och rekommenderade att de begränsas.

På grundval av Echa:s vetenskapliga råd presenterade kommissionen ett förslag om att begränsa mikroplast enligt Reach-förordningen. Medlemsländerna och Europaparlamentet antog sedan förslaget.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-