torsdag, februari 29, 2024

Skånsk konjunktur: Arbetsmarknaden, industrin och danska turister är ljuspunkterna – tufft för byggbranschen och sällanköpsvaruhandeln

Hög inflation, högre räntor och fallande reallöner men ännu ingen kris som på 1990-talet eller under finanskrisen 2008. Sedan september 2020 har månadskostnaden för en tvåbarnsfamilj med bil och villa ökat med 9 100 kronor. De fallande reallönerna pressar bostadspriserna och konsumtionsutrymmet vilket gör att sällanköpsvaruhandeln och byggindustrin har det extra kämpigt. Förra år minskade antalet påbörjade nya bostäder i Skåne med 40 procent. Orderingången i verkstadsindustrin utgör en ljusglimt tillsammans med den fortsatt fallande arbetslösheten. Den svaga svenska kronan gör samtidigt att skånsk ekonomi får stöd av det ökande antal danskar som kommer hit för att handla eller turista. Till skillnad från i Sverige väntas den danska ekonomin fortsätta att växa i år. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet gjort på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Konjunkturbilden är splittrad i Skåne. Särskilt tufft är det för bygg- och detaljhandelsbranschen. Bostadsbyggandet har bromsat in i hela Skåne, men allra mest i de större städerna Malmö och Helsingborg. Hushållens kostnadsökningar och fallande reallöner påverkar detaljhandels- och sällanköpsvaruhandeln negativt när de tvingas prioritera om sin konsumtion. Det uppger flera näringslivschefer i Skånes kommuner. På bostadsmarknaden har bostadspriserna börjat stabilisera sig under våren och i de flesta delområden skymtas mindre prisuppgångar.

Men på arbetsmarknaden syns ännu ingen avmattning. I både Sverige och Skåne fortsätter arbetslösheten att sjunka — även bland grupper som brukar stå längre ifrån arbetsmarknaden. I Skåne sjönk arbetslösheten till 8,2 procent i april och är nu på den lägsta nivån sedan 2009. Skåne har trots det Sveriges tredje högsta arbetslöshet. Ännu en ljusglimt är den skånska industrin, som fortsätter att gå starkt. Det menar flera näringslivschefer i Skåne. Trots ett högre ränteläge och vikande efterfråga, har de skånska industrierna god orderingång ännu så länge. Men bland många finns det också en viss oro och osäkerhet inför hösten om läget förändras.

Högre inflation, energipriser, livsmedel, boräntor och drivmedel har lett till kraftiga kostnadsökningar för hushållen. En skånsk tvåbarnsfamilj i villa med bil har sedan september 2020 fått en ökad månadskostnad på drygt 9 100 kronor, enligt rapportens beräkningar. Kostnadsökningar utgiftsposterna livsmedel, el, drivmedel och boräntor har dock backat tillbaka något efter det senaste årets kraftiga fördyringar. Det beror främst på att priset på el och drivmedel har backat något under den senaste tiden medan kostnader för livsmedel och boräntor fortsatt att öka.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-