Så minskar vi lönegapet inom EU

Ta reda på hur Europaparlamentet arbetar för att minska lönegapet mellan könen.

Även om jämställdhet är en av de grundläggande principerna inom EU, och att lika lön för lika arbete som princip infördes för över 60 år sedan tjänar kvinnor inom EU i genomsnitt 13 procent mindre än män i timmen. Europaparlamentet vill ändra på det.

Jämställda löner regleras genom ett EU-direktiv, men parlamentet har vid upprepade tillfällen begärt att direktivet revideras och för fler åtgärder.

Skyldigheter om lönetransparens

I april 2022 gav parlamentarikerna sitt stöd till kommissionens lagförslag om lönetransparens, men krävde att det skulle vara än mer omfattande.

Europaparlamentet vill att företag med minst 50 anställda, snarare än 250 anställda som kommissionen föreslog, ska vara skyldiga att:

  • uppge information som gör det lättare att jämföra löner,
  • anmäla lönegap mellan könen,
  • utveckla en handlingsplan för jämställdhet om gapet är minst 2,5 procent,
  • förbjuda lönehemligheter.

Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med medlemsländernas regeringar, då rådet godkände sin förhandlingsposition i slutet av 2021.

Tackla orsakerna till ojämställda löner

År 2019 antog Europaparlamentet direktiv om balans i arbetslivet som införde nya regler för pappa- och föräldraledighet på EU-nivå i syfte att öka kvinnors sysselsättningsgrad, skapa incitament för pappor att ta föräldraledighet och främja jämställdhet och lika möjligheter.

I en resolution om en jämställdhetsstrategi för EU som ledamöterna godkände den 21 januari 2021 krävde de att EU-kommissionen presenterar en ambitiös ny handlingsplan för att tackla lönegapet mellan könen, som inbegriper tydliga mål för medlemsländerna att minska lönegapet under de kommande fem åren.

I resolutionen kräver ledamöterna att kommissionen gör en årlig översyn över tillämpningen av direktivet. De uppmanar medlemsländerna att vidta åtgärder som sträcker sig bortom direktivet, såsom att skapa flexibla arrangemang för arbetstider.

Parlamentet förordar att bryta ner traditionella jobbroller och aktiviteter kopplade till kön, och anta konkreta åtgärder för att underlätta för kvinnor och flickor att delta i manligt dominerade utbildningar och arbeten.

Bekämpa fattigdom bland kvinnor

Ledamöterna kräver insatser för att tackla fattigdomen bland kvinnor. De kräver förbättrade arbetsvillkor inom sektorer med en hög andel kvinnor och att tackla problemet med lägre pensioner för kvinnor än för män.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-