Nordiska aktörer ska utforska mat från havet

Ostron, musslor och tång är exempel på ätbara djur och alger som kan odlas i havet. Organisationen Havhøst ser en potential i att vi kan skörda och äta mer havsbaserad mat. På fredagen anordnas en nordisk konferens i Köpenhamn med aktörer från Danmark, Sverige, Finland och Norge för att utbyta erfarenheter och information. De svenska medverkande aktörerna är Marint Kunskapscenter i Malmö, Marint centrum i Simrishamn, Kiviks byalag, Länsstyrelsen i Skåne och Göteborgs universitet, medan de danska medverkande är Skovshoved Havhave, Ebeltoft Havhave, Bælthaven Middelfart och Havhøst, uppger arrangören Havhøst för News Øresund. I Danmark har man generellt kommit längre jämfört med övriga Norden när det kommer till kultivering från havet. Det finns mer än 1 000 verksamma havsbönder i Danmark samt många organisationer som utbildar inom marin ekologi, rapporterar TV2 Lorry.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-