onsdag, juni 19, 2024

Rysslands invasion av Ukraina

Många frågar sig hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar Malmö stad och om staden vidtar några särskilda åtgärder med anledning av det pågående kriget. I det korta perspektivet finns ingen påverkan på stadens verksamheter.

– Nationella myndigheter följer händelseutvecklingen och i de fall en utveckling sker som får en direkt påverkan på Sverige, Skåne och Malmö får staden information via dessa kanaler, säger Ulf Nilsson, chef på enheten för säkerhet och beredskap på Malmö stads stadskontor.

Ur Malmö stads perspektiv gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser. Tills dess att regeringen formellt höjer nationens beredskap finns heller inga andra uppdrag än de som normalt är riktade till kommunen.

– På individuell nivå kan det dock finnas Malmöbor som är direkt påverkade av händelserna, vilket vi som medmänniskor behöver vara uppmärksamma på, säger Ulf Nilsson.

Krisstöd vid allvarliga händelser
malmo.se/krisstod

Fakta från Krisinformation.se

Ryssland har inlett ett väpnat angrepp på Ukraina. Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa. På Krisinformation.se finns information och länkar från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

Krisinformation.se – Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld >>

Källa: Malmö stad

- Annons -

Nyheter

-Annons-