torsdag, juni 20, 2024

Rättvisa minimilöner: åtgärder för anständiga levnadsvillkor i EU

Ledamöterna väntas godkänna nya regler för att säkerställa att minimilöner ger en rimlig levnadsstandard i EU. Ta reda på mer här.

Vad innebär den nya lagstiftningen?

EU-länder som tillämpar minimilöner måste se till att nivån möjliggör en anständig levnadsstandard. För att avgöra det kan de använda instrument som:

 • en nationell tjänste- och varukorg till realpriser, som kan innehålla olika sociala aktiviteter,
 • jämförelse av minimilönen med referensvärden som vanligtvis används internationellt, såsom 60 procent av bruttomedianlönen eller 50 procent av bruttomedellönen,
 • jämförelse mellan nettominimilön och fattigdomsgränsen,
 • minimilönens köpkraft.

Andra åtgärder som medlemsländernas regeringar behöver vidta inkluderar att:

 • främja kollektiva förhandlingar om lönesättning,
 • uppdatera lagstadgade minimilöner minst vartannat år, eller högst vart fjärde år för de länder som använder en automatisk indexeringsmekanism,
 • genomföra arbetsinspektioner för att säkerställa efterlevnad och åtgärda missbrukande arbetsförhållanden,
 • säkerställa att arbetstagare har tillgång till tvistlösning och rätt till upprättelse.

Kommer alla EU-länder att ha samma minimilön?

Nej. Varje land kommer att fastställa nivån på minimilönen baserat på socioekonomiska förhållanden, köpkraft, produktivitetsnivåer och nationell utveckling.

Sverige och andra länder där lönerna enbart fastställs genom kollektivavtal (se nedan) behöver inte införa en lagstadgad minimilön.

Varför behövs lagstiftning om minimilöner på EU-nivå?

Minimilönen är den lägsta ersättning som anställda ska få för sitt arbete. Även om alla EU-länder har någon form av minimilön täcker denna ersättning i de flesta medlemsländer ofta inte alla levnadskostnader. Ungefär sju av tio minimilönarbetare i EU hade svårt att klara vardagen under 2018.

Minimilöner i EU idag

Månatliga minimilöner varierade kraftigt inom EU år 2022, från 332 euro i Bulgarien till 2 256 euro i Luxemburg. En av de viktigaste faktorerna till variationen är skillnaden i levnadskostnader.

Lägsta minimilönen i EU (332,34 euro i Bulgarien) och den högsta (2 256,9 euro i Luxemburg).
Minimilöner i Europa 

Ta del av statistik om minimilöner i olika EU-länder.

Det finns två typer av minimilöner i EU-länderna:

 • Lagstadgade minimilöner: regleras i lag. De flesta medlemsländer har sådana regler.
 • Kollektivt överenskomna minimilöner finns i sex EU-länder – Österrike, Cypern, Danmark, Finland, Italien och Sverige. Här bestäms lönerna genom kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivare, i vissa fall finns även minimilöner.

Läs mer om hur EU förbättrar arbetares villkor


Den här artikeln publicerades första gången 2021. Den uppdaterades i juli 2022 för att återspegla den förhandlade överenskommelse som nåddes mellan parlamentet och rådet.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-