torsdag, juni 20, 2024

Parlamentet stödjer översyn av riktlinjer för transeuropeisk energi

Nya riktlinjer för finansiering av viktiga energiprojekt och förbättrade lagringslösningar ska bättre matcha EU:s klimatambitioner.

Under plenarsammanträdet i april stödde ledamöterna en överenskommelse som nåtts med rådet om översyn av finansieringsriktlinjer för gränsöverskridande, transeuropeiska energiinfrastrukturprojekt. Syftet är att anpassa dessa till EU:s klimatpolitik och att öka försörjningstryggheten.

Slut med EU-stöd till naturgas- och fossilbränslebaserad infrastruktur

De uppdaterade reglerna kommer att fasa ut EU-finansiering till naturgasprojekt. I stället kommer finansieringar att riktas till vätgasinfrastruktur samt avskiljning och lagring av koldioxid. I riktlinjerna ställs också obligatoriska hållbarhetskriterier. Ett effektivt sätt för EU att upphöra med att ge stöd till fossilbränslebaserad infrastruktur, är att alla nya infrastrukturprojekt måste bidra till EU:s klimatmål för 2030 och 2050.

Ledamöter säkrade finansiering för projekt som återanvänder befintlig naturgasinfrastruktur för transport eller lagring av vätgas under en övergångsperiod. De drev också på för fler projekt inom havsbaserad förnybar energi och för att underlätta dess integration i EU-nätverk.
Läs mer om EU:s lösningar för att minska koldioxidutsläppen i energisektorn.

Transeuropeiska energinätet

Transeuropeiska energinätet (TEN-E) syftar till att koppla samman EU-ländernas energiinfrastruktur. Projekt av gemensamt intresse (PCI) identifieras och länder kan arbeta tillsammans för att utveckla bättre anslutna energinätverk och finansiera ny energiinfrastruktur.

Politiken granskas för att se till att den överensstämmer med målet om klimatneutralitet i den europeiska gröna given.Projekt av gemensamt intresse (PCI)

  • Viktiga gränsöverskridande infrastrukturprojekt som kopplar samman energisystem i EU-länderna.
  • Projekt på denna lista kan dra nytta av förenklade tillstånd och rätten att ansöka om EU-finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa
  • Målet är att garantera överkomlig, säker och hållbar energi för alla och att fasta ut användningen av fossila bränslen i enlighet med Parisavtalet
  • Listan över projekt med gemensamt intresse granskas vartannat år av EU-kommissionen.

EU:s stöd för energikorridorer eller el, gas, olja, smarta nät och koldioxidnät syftar till att ansluta mer isolerade regioner och säkerställa oavbruten leverans av el och gas till alla delar av EU. Målet är också att stärka gränsöverskridande sammankopplingar,  integrera förnybar energi och förbättra lokal lagringskapacitet.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-