Parlamentet efterlyser åtgärder för att lösa bostadskrisen

Europaparlamentet uppmanar EU-länderna att vidta åtgärder mot bostadskrisen för att säkerställa överkomliga bostäder för alla och investera mer i anständiga bostäder.

Bristen på bostäder till överkomliga priser håller på att bli ett växande problem i EU, och bostadspriserna och hyrorna stiger stadigt i förhållande till inkomsterna under årens lopp. Den 21 januari antog parlamentet en resolution där medlemsstaterna uppmanades att erkänna ett rimligt boende som en grundläggande mänsklig rättighet som kan genomdrivas genom lagstiftning. Alla bör få lika tillgång till anständiga och ”hälsosamma” bostäder, med anslutet dricksvatten av hög kvalitet, tillräcklig sanitet, avlopp och tillförlitlig energi, sade parlamentets ledamöter.

Bostadskrisen – ett problem för alla

Situationen har förvärrats särskilt för låginkomsttagare och privata hyresgäster, men även personer med medelinkomst är överbelastade av boende- och underhållskostnader. Särskilt ensamstående föräldrar, stora familjer och ungdomar har en inkomst som är för låg för att ha råd med marknadshyra och för hög för att de ska vara berättigade till subventionerade bostäder.

Coronavirusutbrottet har satt bostadsproblemet i fokus, eftersom alltför många människor måste tillbringa karantän i bostäder med dålig standard. På medellång sikt förväntas krisen ytterligare öka hemlösheten.Vad innebär överkomliga bostäder?

 • Förhållandet mellan bostadspris och inkomst är det mest använda kriteriet för att mäta överkomligheten.
 • Mellan 2010 och 2018 uppgick andelen av befolkningen som spenderade mer än 40 procent av sin disponibla inkomst på bostäder till omkring 10procent i EU-27. Det finns stora skillnader mellan länderna.

Vilka är orsakerna till bostadsproblemet?

Omvandlingen av bostäder till finansiella tillgångar eller handelsvaror är en av de främsta orsakerna till stigande kostnader. Människor köper fritidsbostäder för att generera ytterligare inkomster och komplettera sina pensioner. Utländska investeringar gör att lokala bostadspriser stiger och plattformar som Airbnb minskar utbudet av bostäder för lokalbefolkningen, särskilt i stadskärnorna. Dessutom finns det stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller deras politik för subventionerat boende.Bostäder i EU: Fakta och siffror

 • • Under de senaste tre åren har bostadspriserna i EU ökat med i genomsnitt 5 procent.
 • Offentliga utgifter för subventionerade bostäder (överföringar och kapital) utgör endast 0,66 procent av EU:s BNP.
 • Otillräckliga bostäder kostar EU:s ekonomier 195 miljarder euro per år.

Vilka lösningar föreslår parlamentet?

EU kan påverka bostadsmarknaden indirekt genom regler om statligt stöd, skatte- och konkurrenslagstiftning och genom att anta riktlinjer och rekommendationer. Ändringar av reglerna för statligt stöd skulle till exempel kunna göra det lättare för offentliga myndigheter att stödja alla grupper vars bostadsbehov inte kan tillgodoses under marknadsförhållanden.

Ledamöternas resolutionen innehåller bland annat:

 • Att de upprepar sitt krav på ett mål på EU-nivå för att få ett slut på hemlösheten senast 2030,
 • Att EU-kommissionen och EU-länderna uppmanas att prioritera utsläppsminskningar och energieffektivitet genom renovering av bostäder, i linje med den gröna given.
 • Uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta om finansiering av sociala investeringar med arbetsmarknadens parter, det civila samhället och den privata sektorn.
 • Uppmana medlemsstaterna att ta itu med diskriminering av utsatta grupper på bostadsmarknaden.
 • Kommissionen uppmanas att senast i mitten av 2021 lägga fram lagstiftningsförslag för att motverka att bostäder behandlas som en omsättningsbar tillgång snarare än en mänsklig rättighet.
 • Uppmana kommissionen och medlemsstaterna att investera mer i subventionerade, offentliga, energieffektiva, lämpliga och överkomliga bostäder
- Annons -

Nyheter

-Annons-