onsdag, juni 19, 2024

Pandoraläckan: Parlamentet vill se utredningar, hårdare tag och ny lagstiftning

  • EU-kommissionen måste vidta rättsliga åtgärder mot medlemsländer som inte tillämpar EU:s regler
  • EU:s svarta lista över skatteparadis fyller inte sitt syfte
  • Ledamöterna vill reglera systemen för gyllene pass och uppehållstillstånd

På torsdagen efterlyste parlamentet grundliga utredningar av alla missförhållanden i EU:s jurisdiktioner som har avslöjats i Pandoraläckan.

I en resolution som antogs med 578 röster för, 28 röster emot och 79 nedlagda röster fastställer ledamöterna vilka åtgärder som EU snarast måste vidta för att täppa till de kryphål som i dagsläget möjliggör skatteflykt, penningtvätt och skattefusk i stor skala. De vill också att EU-kommissionen ska vidta rättsliga åtgärder mot de EU-länder som inte tillämpar den befintliga lagstiftningen på ett korrekt sätt. Ledamöterna riktar särskild kritik mot de nuvarande och tidigare premiärministrar och ministrar från medlemsländerna vars förehavanden avslöjas i Pandoradokumenten.

Resolutionen knyter an till en indignerad plenardebatt som parlamentet höll i oktober, två dagar efter att de första dokumenten läckte ut.

Gå till botten med problemet

I resolutionen som antogs i dag uppmanas EU-ländernas nationella myndigheter att grundligt utreda alla missförhållanden rörande deras jurisdiktioner som avslöjas i Pandoraläckan, däribland att granska alla personer som nämns i dokumenten. Parlamentet ber kommissionen att gå igenom avslöjandena för att bedöma om det behövs ny lagstiftning och fastställa om det finns fog för att vidta rättsliga åtgärder mot vissa medlemsländer. Ledamöterna anser att den europeiska åklagaren också bör bedöma om avslöjandena föranleder några särskilda utredningar.

Parlamentet fördömer särskilt de nuvarande och tidigare EU-politiker som nämns i Pandoradokumenten. Det rör sig bland annat om Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš, Cyperns president Nicos Anastasiades, nederländske finansministern Wopke Hoekstra, Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair och den tidigare maltesiske ministern och EU-kommissionären John Dalli. Azerbajdzjans president Ilham Alijev och Montenegros president Milo Đukanović kritiseras också i resolutionen.

Mer om de verkliga huvudmännen och tillämpningen av fastställda regler

Parlamentet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att göra mer för att identifiera och utbyta uppgifter om de verkliga huvudmännen, dvs. de som i slutändan gynnas av skalbolagsstrukturen. Ledamöterna påpekar också att många medlemsländer ligger efter med tillämpningen av befintliga regler som ska motverka penningtvätt och skatteflykt. Sådana eftersläntrare borde kommissionen särskilt rikta in sig på. Kommissionen uppmanas också att komma med förslag på hur man kan reglera systemen för gyllene pass och uppehållstillstånd och att bedöma i vilken utsträckning identifieringen av personer i politiskt utsatt ställning och tillämpningen av utökad företagsbesiktning faktiskt utförs.

I resolutionen slår man fast att införandet av nya, skärpta regler bara är meningsfullt om man först ser till att det befintliga regelverket fungerar ordentligt och om samarbetet mellan EU-ländernas nationella myndigheter förbättras. För att åstadkomma detta behöver man både skjuta till mer resurser och visa prov på god vilja. Kommissionen bör själv bedöma huruvida de nationella finansunderrättelseenheterna har tillräckliga resurser.

EU:s svarta lista över skatteparadis – ett ”trubbigt instrument”

I resolutionen kallas EU:s nuvarande svarta lista över skatteparadis för ett ”trubbigt instrument” som inte lyckas komma åt flera av de värsta förbrytarländerna. Till exempel påpekar man att Brittiska Jungfruöarna är säte för två tredjedelar av skalbolagen i Pandoradokumenten, men att ögruppen ändå inte står med på svarta listan. Ledamöterna föreslår flera sätt att förbättra processen för hur listan upprättas. Förslagen handlar till exempel om att vidga synen på vilka sorters praxis som ska ses som utmärkande för ett skatteparadis och att se över beslutsförfarandet för hur olika jurisdiktioner inkluderas på listan. Tidigare i oktober 2021 antog parlamentet en mer detaljerad resolution om just denna fråga.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-