Över 200 brottsanmälningar för misstänkt bedrägeri med korttidsstödet

Tillväxtverkets kontrollarbete av korttidsstödet har hittills resulterat i över 200 brottsanmälningar. Dessutom har fler än 600 återkrav gjorts till följd av myndighetens fördjupade kontroller av misstänkta bedrägerier.

 Korttidsstödet under coronapandemin är det enskilt största krisstödet i svensk historia. Cirka 37 miljarder kronor har beviljats till fler än 76 000 företag sedan april 2020. Stödet har gjort stor nytta, räddat jobb och bidragit till återhämtningen av svensk ekonomi. Stödet kom på plats på rekordkort tid under våren 2020 då pandemins påverkan var som allra störst.

– Kraven på snabbhet och effektivitet måste matcha kraven på rättssäkerhet och korrekt handläggning. Därför har vi sedan dag ett lagt ner ett stort arbete på att ta fram ett systematiskt kontrollarbete där varje ärende går igenom både digitala och manuella kontroller, säger Niklas Kjellberg, presschef på Tillväxtverket. 

Effektiva digitala kontroller

 Effektiva digitala kontroller har varit en avgörande faktor dels för att kunna få ut stödet snabbt till krisande företag, dels för det omfattande kontrollarbetet där samtliga ärenden genomgår flera kontroller.

Tillväxtverket kontrollerar utöver de grundläggande kraven på ekonomiska svårigheter bland annat att företaget är registrerat som arbetsgivare, betalar in sina arbetsgivaravgifter, att man inte skickat in flera ansökningar och att man inte har skulder hos Kronofogden. 

Utöver återkrav och de polisanmälningar som görs vid misstänkt brott resulterade kontrollarbetet under 2020 i i att cirka 9 procent av företagen fick avslag vid ansökan, motsvarande stoppade felaktiga utbetalningar på 1,1 miljarder kronor.

97 procent betalar i tid

Den totala mängden återbetalningar till Tillväxtverket uppgår till över 30 000, motsvarande 2,9 miljarder kronor. Majoriteten av dessa avser justeringar av stödnivåer efter avstämning. Betalningsviljan hos företagen är hög, 97 procent av de utskickade återkraven har betalats i tid till Tillväxtverket.

Nyligen kom den första fällande domen i ett mål där en företagare dömdes för att uppsåtligen fuskat med korttidsstödet.

– De allra flesta företag vill göra rätt, men tyvärr finns det ett fåtal aktörer som försöker utnyttja de statliga krisstöden. Men vi ser att våra kontroller ger resultat och framför allt ser vi att stödet har gjort stor nytta för väldigt många företag, säger Niklas Kjellberg. 

Källa: Tillvaxtverket

- Annons -

Nyheter

-Annons-