måndag, juli 15, 2024

Danmark öppnar gränsen helt mot Sverige den 25 oktober

Den 25 oktober får alla svenskar åter resa in i Danmark, utan det krav på covid-test vid inresa som hittills har gällt för personer som är ovaccinerade. Även den covid 19-relaterade gränskontrollen tas bort och polisen kommer nu återgå till att göra de stickprovskontroller vid gränsen mot Sverige som gällde före pandemin. Beslutet om de nya inresereglerna har tagits av en majoritet i Folketingen. Det innebär att inreserestriktionerna för bosatta i hela EU- och Schengen-området tas bort, däribland kravet om testning före inresa för personer som inte har vaccinerat sig. Efter den 25 oktober återstår endast kravet att ovaccinerade behöver testa sig senast 24 timmar efter inresan, vilket även ska gälla för danskar som reser in i Danmark.

Beslutet om de nya reglerna togs på tisdagskvällen och meddelades av danska Utrikesministeriet. De innebär att från den 25 oktober får alla svenskar, liksom bosatta i EU och Schengenområdet, åter resa in i Danmark eftersom kravet på covid-test vid inresa tas bort för alla, även personer som inte har vaccinerat sig.  Även den covid 19-relaterade gränskontrollen, som danska polisen har utfört vid gränsen sedan i mars 2020, tas bort. Den har också tagits bort under en tidigare period, men återinfördes den 10 oktober 2020. Beslutet togs av en majoritet i Folketinget och innebär en normalisering och återgång till de reseregler som gällde före pandemin. Men däremot återstår kravet för personer som är ovaccinerade att testa sig senast 24 timmar efter inresan.

Danmark införde gränskontroller den 14 mars 2020 för att stoppa smittspridningen till landet och har sedan dess haft olika krav om testning och karantän för svenska medborgare. Under våren och sommaren har reserestriktionerna gradvis lättats för svenskar som vill resa till Danmark. Sedan den 1 maj har personer som är färdigvaccinerade kunnat resa fritt in i Danmark utan krav om test eller karantän, och den 26 juni togs karantänskravet bort helt för svenskar.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-