Nytt danskt löneavtal ger en ram på 8,8 procent under två år för 200 000 statsanställda

Närmare 200 000 statligt anställda i Danmark har fått ett nytt löneavtal med en ekonomisk ram på 8,8 procent under två år. Landets finansminister Nicolai Wammen meddelade på söndagen att han ingått ett nytt löneavtal med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne som ska ge en ökning av reallönerna med cirka 3,5 procent. Redan den 1 april i år ska lönerna höjas enligt en ny löneram som är värd 6,0 procent för att under 2025 i två omgångar höjas med ytterligare 2,8 procent. Utvalda grupper får del av en speciell lönepott. Även en mindre låglönesatsning ingår i avtalet.

– Det är avgörande att vi fortsätter att fokusera på att göra det attraktivt att arbeta i staten. Vi är beroende av kompetenta människor som varje dag bidrar till välfärdssamhället. Avtalet innehåller betydande löneökningar, flexibilitet i arbetslivet och erkännande av anställda som utför särskilt utsatta funktioner, såsom poliser. Allt detta sker inom en ansvarsfull ekonomisk ram, vilket har varit avgörande för mig som finansminister, skriver finansminister Nicolai Wammen i en kommentar.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-