Nya inkomstregler för arbetskraftsinvandring påverkar inte Skåne så mycket

Den 1 november mer än fördubblades inkomstgränsen för arbetskraftsinvandrare till Sverige från länder utanför EU/ESS, från 13 000 till 27 368 kronor (80 procent av medianlönen) i månaden. Men konsekvenserna av höjningen blir begränsade i Skåne, där främst branscherna hotell och restaurang samt lokalvård berörs, visar en ny rapport från Region Skåne som släpps i veckan. En höjning till 100 procent av medianlönen, vilket nu diskuteras, skulle dock få en betydligt större påverkan på fler branscher, enligt rapporten.

I den svenska debatten har många lyft perspektivet att vård och omsorg riskerar att påverkas negativt av den höjda inkomstgränsen för arbetskraftsinvandrare, men i Skåne blir den konsekvensen liten, konstateras i rapporten som bygger på data från folkbokföringen och uppgifter om utbetalda löner. Framför allt är det hotell- och restaurangbranschen samt lokalvård som påverkas, och effekten beskrivs av Region Skåne som begränsad. I hela landet bedöms cirka 20 procent av arbetskraftsinvandrarna påverkas, enligt uppgifter från Migrationsverket.

Skulle nivån höjas till 100 procent av den svenska medianlönen skulle dock andelen som stoppas av inkomstgränsen nästan dubbleras i Skåne. Det skulle enligt rapporten ge stora effekter på branscher som företagsservice och byggverksamhet, och så gott som samtliga anställda inom hotell och restaurang hade hamnat under inkomstgränsen.

Majoriteten av arbetskraftsinvandrarna till Sverige från länder utanför EU/ESS arbetar inom yrken som kräver högre utbildning – särskilt vanligt är det att de arbetar inom it och teknik.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-