Nya etiketter för EU:s energimärkning den 1 mars 2021

En ny version av EU:s välkända energimärkningsetikett kommer att finnas i samtliga affärer och på nätet från och med måndagen den 1 mars, som hjälp för konsumenterna att minska sina energiräkningar och sitt koldioxidavtryck. De nya etiketterna kommer till en början att finnas för fyra produktkategorier: kyl och frys, diskmaskiner, tvättmaskiner och tv-apparater (och andra externa bildskärmar). Nya etiketter för ljuskällor och lampor med fasta ljuskällor kommer att följa den 1 september, och andra produkter under de kommande åren.

Med allt fler produkter som uppnår betyg A+, A++ eller A+++ enligt den nuvarande skalan är den viktigaste förändringen att återgå till en enklare A–G-skala. Den nya skalan ställer högre krav, så att endast några få produkter inledningsvis kommer att få A som betyg. Detta ger utrymme för ännu effektivare produkter i framtiden. De mest energieffektiva produkterna på marknaden just nu kommer i regel att få betyg B, C eller D. Etiketterna kommer att innehålla ett antal nya uppgifter, bland annat en QR-länk till en EU-databas som gör det möjligt för konsumenterna att hitta mer information om produkten. Ett antal ekodesignregler kommer också att träda i kraft den 1 mars, särskilt när det gäller reparerbarhet och krav på tillverkare att hålla reservdelar tillgängliga under ett antal år efter det att produkterna försvunnit från marknaden.

EU:s energikommissionär Kadri Simson kommenterar: – Den ursprungliga energimärkningen har varit mycket lyckad: den har sparat flera hundra euro per år för ett genomsnittligt hushåll i Europa och motiverat företagen att investera i forskning och utveckling. Fram till slutet av februari var över 90 % av produkterna märkta med A+, A++ eller A+++. Det nya systemet kommer att bli tydligare för konsumenterna och se till att företagen fortsätter att vara innovativa och erbjuda ännu effektivare produkter. Detta hjälper också till att minska våra utsläpp av växthusgaser. 

Utöver den ändrade skalan med den berörda produktens energieffektivitetsklass så har etiketten också ett nytt utseende, med tydligare och modernare symboler. Liksom de tidigare etiketterna visar etiketterna med den ändrade skalan inte bara energieffektivitetsklassen. För en tvättmaskin ser man snabbt t.ex. antalet liter vatten per tvätt, tidsåtgång per tvätt och energiåtgång, allt baserat på mätningar för ett standardprogram.

En annan viktig förändring är QR-koden högst upp till höger på de nya etiketterna. Genom att skanna QR-koden kan konsumenterna hitta ytterligare information om produktmodellen, t.ex. dimensioner, särskilda egenskaper eller testresultat. Alla produkter på EU-marknaden måste registreras i en ny EU-databas: EPREL (European Product Registry for Energy Labels). Detta kommer att göra det ännu lättare att jämföra liknande produkter i framtiden.

Utöver de nya energimärkningsreglerna finns motsvarande nya bestämmelser om ekodesign som träder i kraft den 1 mars. Dessa rör framför allt uppdaterade minimikrav på energieffektivitet, och innebär också stärkta konsumenträttigheter i fråga om reparation av produkter och stöd till den cirkulära ekonomin. Tillverkare eller importörer måste nu förse professionella reparatörer med en rad viktiga delar (motorer och motorborstar, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrummor osv.) under minst 7–10 år efter det att den sista enheten av en modell har släppts ut på EU-marknaden. Tillverkarna måste också se till att även slutanvändare (dvs. konsumenter som inte är professionella reparatörer, men som gillar att reparera saker själva) kan få tag på vissa reservdelar, t.ex. dörrar, gångjärn och tätningar som är lämpliga för gör-det-själv-arbete, flera år efter det att en produkt har tagits bort från marknaden. Den maximala leveranstiden för alla dessa delar är 15 arbetsdagar från beställningen.

Bakgrund

EU:s energimärkning av hushållsprodukter, t.ex. glödlampor, tv-apparater och tvättmaskiner, är välkänd och har hjälpt konsumenterna att fatta välgrundade beslut i mer än 25 år. I en EU-omfattande Eurobarometerundersökning 2019 bekräftade 93 % av konsumenterna att de kände till märkningen och 79 % bekräftade att den hade påverkat deras beslut om vilken produkt de skulle köpa. Tillsammans med harmoniserade ekodesignkrav på minimiprestanda beräknas EU:s energimärkningsregler minska konsumenternas utgifter med tiotals miljarder euro varje år, samtidigt som de medför flera andra fördelar, både för miljön och för tillverkare och återförsäljare.

De nya nivåerna i den ändrade skalan bestämdes efter en noggrann och helt öppen samrådsprocess, med nära deltagande av berörda parter och EU-länderna i alla skeden, och efter rådets och Europaparlamentets granskning. Tillverkarna har också deltagit i processen och fått tillräckligt med tid för anpassning till de nya reglerna. I enlighet med ramförordningen kommer även andra produktgrupper att få nya skalor under de kommande åren, bland annat torktumlare, rumsvärmare, luftkonditioneringsapparater, spisar, ventilationsenheter, kylskåp och frysar för professionellt bruk, pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, varmvattenberedare och värmepannor för fastbränsle.

Förordningarna om energimärkning och ekodesign antogs ursprungligen 2019. Ett antal korrigeringar och förtydliganden finns i två ändringsförordningar som nyligen antagits och som träder i kraft samtidigt med övergången till de nya etiketterna.

- Annons -

Nyheter

-Annons-