Metsola: Kandidatstatus till Ukraina och Moldavien stärker EU


Om Ukraina och Moldavien får status som kandidatländer skulle det inte bara stärka de två länderna utan även EU, sade Roberta Metsola i ett tal till EU:s ledare.

Europaparlamentets talman talade i början av ett EU-toppmöte den 23 juni för att diskutera Rysslands krig mot Ukraina och ansökningarna om EU-medlemskap från Ukraina, Moldavien och Georgien.

– Jag vet att det inte finns några enkla svar eller enkla beslut. Däremot är jag säker på att det finns felaktiga beslut som vi måste undvika. Det skulle vara ett historiskt felaktigt beslut att inte bevilja Ukraina och Moldavien kandidatstatus i dag eller att ge Georgien klara perspektiv, sade Roberta Metsola.

Hon framhöll att beskedet inte ska ses som ett symboliskt agerande. Snarare kommer det att stärka både EU och de blivande kandidatländerna.

– Det kommer att visa vårt folk, liksom deras folk, att värderingar är viktigare än retorik. Att hopp kan ge resultat, det behöver andra länder som väntar, exempelvis de på västra Balkan också få höra.

Gällande konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina pekade Metsola på den inflationsdrivna tröttheten som håller på att infinna sig. I allt fler fall börjar medborgares motståndskraft till de sociala och ekonomiska konsekvenserna att avta. Det kräver hårdare åtgärder.

– Vi måste bemöta Kremls narrativ och inte ge näring åt den rädsla som det sprider, sade Metsola.

Talmannen uttryckte också att den nuvarande situationen inte får vara ett skäl till att backa från EU:s klimatmål. Hon drog paralleller mellan klimat och säkerhet och lyfte vikten av att långsiktighet inte trumfas av omedelbart och kortsiktigt agerande.

Hon efterfrågade en ”stadig, tydlig och enad strategi” för att ta itu med de stigande kostnaderna och inflationen. Hon framhöll också att det skulle vara fel att avfärda oron över priserna, då toppen ännu inte är nådd i flera länder.

Biståndet till Ukraina måste påskyndas och sanktionerna mot Ryssland måste utökas, sade hon. EU bör också bistå Ukraina i export av jordbruksprodukter.

Avslutningsvis tog Metsola upp EU:s framtid och sade att det behövs ett konvent för att revidera EU-fördragen för att i sin tur utöka unionens förmåga att agera på viktiga områden.

– Vi måste vara beredda att se över hur vi arbetar och se var vi kan göra det bättre.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-