Lyft ut det dansk-svenska skatteavtalet från utjämningssystemet

Gör det nationella skatteutjämningssystemet mellan kommunerna tydligare. Malmös kommunledning skriver till finansminister Magdalena Andersson och Nordenministern Ann Linde.

Det nationella utjämningssystemet ska se till att alla landets kommuner, regioner och landsting har likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Oavsett invånarnas medelinkomst har alla rätt till god samhällsservice.

Även skatteavtalet mellan Danmark och Sverige, som ingicks 2003, är inbakat i utjämningssystemet. I avtalet regleras hur länderna kompenserar varandra för kostnaden för den kommunala service som gränspendlare utnyttjar på sin hemort. Cirka 8 000 personer bor i Malmö men arbetar och betalar inkomstskatt i Danmark. Totalt går Malmö därmed miste om cirka 1 miljard kronor i skatteintäkter.

För detta betalar Danmark kompensation till Sverige. Men den går inte direkt vidare till de svenska pendlarkommunerna utan förs istället in i det kommunala utjämningssystemet. Därifrån fördelas pengarna proportionellt till samtligalandets kommuner, regioner och landsting enligt principerna för utjämningssystemet.

Genom nuvarande sätt att hantera kompensationen från Danmark på skapas en felaktig bild över Malmös förhållanden.

Vid sitt möte igår beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ett brev ska skickas till finansminister Magdalena Andersson och Nordenministern Ann Linde. I brevet uppmanar Malmös kommunledning regeringen att lyfta bort den danska kompensationen från den kommunala utjämningen och istället överföra den direkt till de kommuner som pendlarna bor i.

– Skatteintäkter som Malmöbor genererar ska tillfalla deras hemkommun. Vi vill få förtydligat vad som är vad. I en tid då myter och felaktiga uppgifter snabbt får fäste är det viktigt att staten hanterar både utjämningen mellan landets kommuner och kompensationen mellan Sverige och Danmark transparent och korrekt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. 

– Det kommunala skatteutjämningssystemet måste redovisas rättvist. En gång i tiden jobbade jag själv över sundet och jag vet hur angeläget det är för samhällskontraktets upprätthållande att tydliggöra kopplingen mellan vår kommunala service i Malmö och den inkomstskatt som Malmöbor betalar i Danmark, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Annons -

Nyheter

-Annons-