torsdag, juni 20, 2024

Kan et uventet møde gavne dit mentale helbred? ABC for Mental Sundhed i uge 41 i Helsingør og resten af landet

Har du prøvet morgensang eller fællesspisning? Eller delt kaffe med din medpassager i toget? Det kan du i uge 41, hvor det handler om din mentale sundhed

Din mentale sundhed skal plejes og vedligeholdes – ligesom den fysiske sundhed, når du løber, svømmer eller går en tur. Den mentale sundhed har nemlig betydning for vores livskvalitet, helbred og evne til at klare os godt socialt, arbejdsmæssigt og økonomisk.

På trods af det har den mentale sundhed ikke haft en lige så stor plads i danskernes bevidsthed som fysisk sundhed – men det vil Helsingør og 19 andre kommuner, foreninger og forskningsinstitutioner med hjælp fra Nordea Fonden gerne gøre noget ved.

Den 10. oktober er det Verdens Mentale Sundhedsdag, og i uge 41 sætter det landsdækkende partnerskab ”ABC for Mental Sundhed” fokus på den mentale sundhed gennem bl.a. kampagner, aktiviteter, fællesskaber og koncerter under temaet ”Møder på tværs”. Meningen er, at mennesker kan mødes i meningsfulde fællesskaber og blive mere opmærksomme på, hvad man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed.

Mental sundhed handler ikke kun om fravær af stress og psykiske lidelser. Det er først og fremmest noget positivt og handler om, at du har det godt med dig selv og har følelsen af meningsfuldhed i dit liv, siger Vibeke Koushede, professor i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og projektchef på ABC for mental sundhed

Danskernes mentale sundhed i krise

Det stigende fokus på mental sundhed har bestemt sin berettigelse, idet flere undersøgelser peger på et fald i befolkningens oplevelse af deres mentale helbred. I Sundhedsstyrelsens seneste nationale sundhedsprofil (2017) giver 10,9 % af alle mænd og 15,5 % af alle kvinder udtryk for, at de oplever deres mentale helbred som dårligt. Det er en stigning på 3,2 % i forhold til 2010. Især hos unge kvinder mellem 16-24 år er følelsen af nervøsitet og stress steget fra 21,3 % til 36,3 % i 2017.

Vi nærmer os en mental sundhedskrise, der efterhånden er på niveau med klimakrisen. Og her gælder præcis det samme som på klimafronten: Forskere har råbt op i årevis, men vi bliver nødt til at handle for at forbedre den mentale sundhed og knække kurven med det stigende antal psykiske lidelser”, fortæller Vibeke Koushede.

Margrethe Kusk Pedersen, centerchef i Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune, er enig.

I sundhedsprofilen for Helsingør Kommune ser vi, at den mentale sundhed hos borgerne ligger et stykke under Region Hovedstaden og Danmark generelt. Særligt blandt de unge mellem 16-34 år vurderer hele 41 %, at de har et højt stressniveau, og 29 % vurderer at de har svage sociale relationer. Det går ud over borgernes livskvalitet og kan føre til, at flere får brug for sundhedsydelser, sygedagpenge eller andre sociale indsatser. Derfor er det i Helsingør Kommune politisk valgt, at vi er med i Partnerskabet om ABC for Mental Sundhed og er med i kampagnen her, siger Margrethe Kusk Pedersen.

ABC Aktiviteter i Helsingør Kommune i uge 41

Fællesskaber finder du mange stedet i kommunen – fra Tibberup til Hornbæk og fra Kronborg til Tikøb. Et par forslag kommer her:

  • Morgensang på Kulturværftet: tirsdag den 8. oktober kl. 8.30 kan man starte dagen med sang sammen med en masse andre. Vi synger i en halv times tid, og bagefter er der kaffe og croissanter samt ’fælleskabsbanko’ med præmier og gode samtaler, der opstår undervejs med sidemanden.
  • Fællesspisning og fællesskabsbanko i Toldkammeret: onsdag d. 9 oktober kl. 18.00 inviteres alle til fællesspisning i Toldkammeret med efterfølgende fællesskabsbanko. Her kan der vindes præmier i samarbejde med sidemanden og blive klogere på sit eget og sidemandens liv.
  • ”Din pendlerven”: torsdag d. 10 oktober er der aktivitet på Helsingør Station med temaet ”Din pendlerven”. Der bliver uddelt gratis kaffe, hvis man tager en ekstra kop kaffe med ind i toget til en anden pendler – også selvom det er en man ikke kender. Det vil være en god og anderledes start på dagen for Helsingørs pendlere med fokus på mental sundhed og at gøre noget for andre.
  • Kor-koncerter: ABC for mental sundhed er for alle – også dem der er i den sene del af deres liv og derfor ikke selv kan opsøge ABC-aktiviteterne. Derfor er der hele ugen arrangeret koncerter på kommunens plejehjem. Her kommer lokale kor ud og synger for og med de ældre på plejehjemmene.


- Annons -

Nyheter

-Annons-