Inga munskydd till Malmös grundskoleelever

Under torsdagen beslutade grundskolenämnden att inte tillhandahålla kostnadsfria munskydd eller visir till elever i Malmös kommunala grundskolor. Det tidigare beslutet upphävs därmed.

Den 27 januari beslutade grundskolenämnden att förvaltningen skulle tillhandahålla kostnadsfria munskydd till lärare och elever så länge det råder pandemi i Sverige. Beslutet togs utan stöd i rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne.

Grundskoleförvaltningen har därefter gjort en konsekvens- och riskanalys. Enligt analysen kommer många elever att behöva hjälp av personal för att kunna hantera munskydden korrekt vilket innebär avbrott i undervisningen. Analysen visar också att det kommer att bli en ökad administration och avfallshantering för skolorna. Det finns även studier som pekar på att barn inte är drivande i pandemin.

Däremot står beslutet om att tillhandahålla skyddsutrustning till personal på skolorna fast. Munskydd och visir har beställts och är på väg ut till de skolor som har önskat. Användandet är frivilligt och sker under eget ansvar. Användandet ersätter inte andra åtgärder för att förhindra smittspridning så som god handhygien, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symptom.

- Annons -

Nyheter

-Annons-