Avgifter från och med 1 januari 2020

Fotografi av Stortorget med Magnus Stenbocksstatyn och Kärnan i bakgrunden. Bilden är tagen runt år 2000. Terrasstrapporna i Helsingborg, officiellt Konung Oscar II:s terrasstrappor, byggdes åren 1899–1903. Arkitekt var Gustaf Améen. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Terrasstrapporna

Efter att kunder har betalt samma avgift för sin vård och omsorg i 17 år har nu kommunfullmäktige beslutat om nya avgifter. De nya avgifterna börjar att justeras från och med den 1 januari 2020. Beslutet innebär avgifter som är mer rättvisa och jämlika än tidigare. Avgifter kommer att beräknas för varje person i hushållet som har beslut.

Från och med den 1 januari 2020 inför kommunen en hyra för hjälpmedel. Du betalar 65 kronor per månad oavsett antal hjälpmedel. Vill du säga upp ditt hjälpmedel kontaktar du din arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan däremot inte köpa ut ditt hjälpmedel från kommunen.

Avgifter från och med 1 januari 2020

InsatsMaxtaxaÖvrigt
Hemservice (tvätt, städ, inköp och tillfällig tjänst)350 kronor i timmen
Omsorg (hygien, måltider, tillsyn, aktivitet och liknande samt dagverksamhet och avlösning i hemmet*)400 kronor i månadenBeloppet gäller oavsett omfattning.
Hemsjukvård300 kronor i månadenBeloppet gäller oavsett omfattning.
Trygghetslarm och mobilt trygghetslarm230 kronor i månadenDu som har en avgift för trygghetslarm behöver inte betala för mobilt trygghetslarm.
Fixartjänst*53 kronor per påbörjad halvtimme (fast pris)Varje tillfälle avser minst en halvtimme och som mest två timmar. Första timmen per kvartal är gratis.
Korttidsboende2 125 kronor i månaden, cirka 71 kronor per dygnVid korttidsboende tillkommer även kostnad för näringslösningar och mat, högst 3 500 kronor per månad.
Dygnsavlösning*cirka 71 kronor per dygnBeloppet gäller service och omsorg. Utöver det betalar du även för mat, högst 117 kronor per dygn.
Hjälpmedel65 kronor per månadBeloppet gäller oavsett antal hjälpmedel.
Vårdboende2 089 kronor i månadenBeloppet gäller service och omsorg. Utöver det betalar du även för mat, högst 2 910 kronor per månad. Även hyra tillkommer.

*Dagverksamhet, avlösning i hemmet, fixartjänst och dygnsavlösning vänder sig till dig som är äldre.

Avgifter som gäller från den 1 april 2020

InsatsMaxtaxaÖvrigt
Vårdboende2 125 kronor i månadenBeloppet gäller service och omsorg. Utöver det betalar du även för mat, högst 3 500 kronor och för trådlöst internet, högst 150 kronor per månad.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är den summa som du har rätt att ha kvar sedan hyran är betald, innan Helsingborgs stad kan ta ut en avgift för vård och omsorg. Förbehållsbeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel försäkringar, livsmedel och kläder. Når du inte upp till förbehållsbeloppet behöver du inte betala några avgifter.

Förbehållsbeloppet gäller per person och månad:
5 340 kronor – ensamstående, äldre än 65 år
5 734 kronor – ensamstående, yngre än 65 år
4 512 kronor – sammanboende och gifta, äldre än 65 år
4 906 kronor – sammanboende och gifta, yngre än 65 år

Maxtaxa

Maxtaxan är det månadsbelopp som du betalar som mest för dina vård- och omsorgsinsatser, oavsett vad du har i pension och tillgångar. Under 2020 ligger maxtaxan på 2 125 kronor i månaden.

Annons