torsdag, juni 20, 2024

Malmö utreder placeringen av stationerna till en möjlig Öresundsmetro

Samtidigt som Köpenhamn förbereder en utbyggnad av metron med en ny M5-linje fortsätter Malmö arbetet med städernas gemensamma planer på en tunnelbana under sundet, Öresundsmetron. Tidigare i veckan beslutade Malmös stadsbyggnadsnämnd om inriktningen för Malmös del av Öresundsmetron i en fördjupad översiktsplan. Nu ska den tänkta Öresundsmetrons exakta sträckning från kusten till Malmö C utredas liksom placeringen av en metrostation vid Malmö C och en eventuell fortsättning in i Malmö.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-