Hushållens elförbrukning minskade med 21 procent i södra Sverige i september

Utsikten att vara utan el under perioder i kombination med höga elpriser har fått svenska hushåll att dra ner på elförbrukningen, enligt Svenska Kraftnät. Elpriserna i Sverige är indelade i fyra priszoner från 1-4, med de lägsta priserna i norr. Den privata konsumtionen följer dessa priszoner och de hushåll som har de högsta kostnaderna i södra Sverige är också de som har hållit tillbaka mest med -12, -14, -18 respektive -21 procentenheter.

Om trenden fortsätter under de kommande månaderna kommer det inte att finnas samma behov av att importera el som under tidigare år, vilket håller elkostnaderna nere och minskar risken för elbrist. Förutom att spara el kan en förskjutning av elförbrukningen för att undvika morgon- och kvällstid också ha en effekt.

Som jämförelse kan nämnas att enligt den danska tidningen Kristeligt Dagblad visar en undersökning av Energinet att den danska förbrukningen var 12,2 procent lägre i september än förra året.

Europeiska kommissionens förslag om att spara 10 procent på el verkar vara genomförbart i danska och svenska hushåll

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-