Hur påverkar samhället en del av ungdomarna och deras livsbeslut?

Debatten pågår och många frågar sig varför en del ungdomar väljer kriminalitet, och hur det kan komma sig att de gör det. Det finns olika teorier om varför det händer att unga människor begår brott, allt från gener till familjeförhållanden, men skolornas roll i det hela verkar inte betonas tillräckligt.

Debatten som rör kriminalitet bland ungdomar från utsatta områden har blivit väldigt populär i media. Alla har olika svar på samma fråga, men jag, som själv har växt upp i vad som anses vara ett utsatt område i Malmö, har ett perspektiv med mig som jag inte anser får den uppmärksamheten det förtjänar.
Jag har sett andra delta i eller planera en droghandel, röka marijuana och misshandla andra. Jag har hört explosioner och skjutningar gå av på kvällar och nätter (fast när jag tänker på det, låter det hela som ett normalt liv för många i Malmö). Med tanke på att våld och brottslighet är “normaliserat” där jag bor, så borde jag också vara kriminell, men det är jag inte.
Eftersom den här frågan berör mig personligen som ungdom från ett utsatt område kände jag mig tvungen att blicka tillbaka och se vad för typ av livserfarenheter jag har som inte har uppmuntrat mig till att bli kriminell. Jag frågade mig själv varför och hoppades på att få en djupare inblick i motivationen och intentionen bakom mina egna beslut, och jag tror att jag har kommit fram till en ganska enkel slutsats, och det är nämligen att grundskolan är avgörande för vilken väg du väljer att ta senare i livet.
Självfallet finns det andra faktorer som påverkar om en person blir kriminell eller inte, som exempelvis familjerelationer (att uppleva tillit till sin familj och trygghet hemma) och beslutsamhet (att inte övertyga sig själv att välja att göra det som är lätt att göra kortsiktigt), men de är inte de enda valen. Envishet och trygghet tar människan en bit på vägen, och det sociala umgänget påverkar de flesta, men det som gör störst skillnad för utsatta ungdomar i samhället är skolan.
Om man går på en grundskola full av problem som mobbning, störande moment i undervisningen och omotiverade lärare har man en liten chans att få en välgrundad utbildning. Detta innebär dels att individen kommer att ha svårare för att klara av gymnasiet, och även senare studier, men också att lärarna inte ser elever som faktiskt behöver mer stöd och hjälp. Dessa utsatta elever finns i varje klass, och om ingen bekymrar sig för deras problem och de inte får chansen att delta i aktiviteter i skolan, kommer dessa problem förvärras. Jag säger att det är så för att jag har sett resultaten av en bra grundskola och en dålig grundskola. Jag har haft turen av att gå i en bra grundskola i Malmö och har därmed fått möta lärare som gjorde undervisningen lätt och rolig. Det fanns även aktiviteter efter skolan som man kunde delta i som kör, band och bild, samt läxhjälp för de som behövde extra stöd. Detta medförde antagligen att flera valde att ägna sig åt skolaktiviteter eller läxläsning som tidsfördriv. Det är kanske det som har drivit mig bort från kriminalitet.
När skolan välkomnar barn och hjälper dem att utvecklas som individer och utveckla nya intressen, minskar känslorna av hopplöshet och då blir det enklare att fortsätta vara envis om att inte blanda in sig i brottslighet. Skolan påverkar unga individer mer än vad de flesta människor kan föreställa sig.
Faktorer som ökar sannolikheten för att upprepa det kriminella mönstret man ser är också, som flera av de kriminella själva nämner bland annat i olika intervjuer, en dålig ekonomi med få resurser för att öka sin chans att förbättra sin ekonomiska tillvaro, t.ex. genom att hitta ett jobb. När man inte har resurser av olika slag, som en svensk examen eller språkkunskaper, blir det svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Detta är någonting som kan undvikas om skolan stärks tillräckligt mycket för att uppmuntra elever till att välja gymnasie-och högskolestudier framför att hoppa av skolan.
En annan faktor kan också vara brist på aktiviteter. Eftersom de flesta kommer från områden med en låg socioekonomisk status, så kanske de inte upplever att det finns aktiviteter som är lättillgängliga för dem. Om det samtidigt går dåligt i skolan och de har sett brottslighet sedan tidigare, kan det höja risken för att de blir kriminella.
Sist men inte minst vill jag inte vara nedslående mot andra som har valt ett annat liv än vad jag har valt. Det är inte bara en individs val – det individuella valet finns, men chansen man får att ändra sin situation är begränsad. Därför är det viktigt att samhället bemöter alla problem som finns i skolan utan rädsla.

A.M.-Info Express
hello@infoexpress.se

- Annons -

Nyheter

-Annons-