onsdag, juni 19, 2024

Första spadtaget taget till Lynetteholmen – med politiker och aktivister på plats

Första spadtaget till anläggandet av Lynetteholmen, som ska anläggas mellan Refshaleøen och Nordhavn i Köpenhamns hamninlopp, togs den 17 januari 2022. Spadtaget togs av Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S), transportministern Benny Engelbrecht (S) och vd:n för statliga/kommunala utvecklingsbolaget By & Havn, Anne Skovbro. Lynetteholmen ska utgöra stormflodssäkringen av huvudstaden och säkra att Köpenhamns kommun kan deponera överskottsjord från Köpenhamns byggarbetsplatser klimatvänligt. När den är färdig om cirka 50 år ska halvön husera 35 000 invånare och arbetsplatser.

Anläggandet av halvön och jorddeponeringarna, bland annat i Öresund, har mött hård kritik på båda sidor Öresund, från kommuner, invånare och organisationer, på grund av möjligt negativa miljökonsekvenser och påstådd brist på miljöutredningar. Vid ceremonin för igångsättandet av arbetet fanns också representanter på plats från flera grupper som är emot projektet. Själva spadtaget blev också stoppat när en aktivist la sig på marken där spadtaget skulle tas.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-