torsdag, juni 20, 2024

Föroreningar: Utsläppen ska minskas med nya däckmärkningar

Mer bränsleeffektiva däck betyder mindre utsläpp. De nya föreslagna märkningarna gör det enklare att välja däck utifrån bränsleeffektivitet, våtgrepp och ljudnivå.

EU har åtagit sig att minska sina växthusutsläpp med minst 40 procent, under 1990 års nivå, till 2030 enligt Parisavtalet. Vägtransporter står för runt 22 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser och transporter är den enda sektorn där utsläppen fortsätter vara högre än 1990. För att uppnå klimatneutralitet 2050 vill EU minska transportutsläppen med 60 procent, jämfört med 1990 års nivå.


Däcken står för mellan 20 och 30 procent av ett fordons bränsleförbrukning, vilket betyder att valet av mer bränsleeffektiva däck kan minska transportutsläppen. För att underlätta för konsumenter att fatta välgrundade beslut inför EU ett nytt märkningssystem för däck.

Ny märkning ska hjälpa konsumenterna

Märkningen ska innehålla information om bränsleeffektivitet och våtgrepp, på en skala från A till G (liknande märkningen för energieffektivitet för hushållsprodukter), såväl som information om ljudnivån i decibel.

Information om snö- och isgrepp kan läggas till i framtiden, och information om körsträcka och nötning (orsak till mikroplats-föroreningar) när en testmetod blir tillgänglig.

Märkningen måste synas tydligt för konsumenterna i alla de situationer däck säljs, även på nätet, och det ska också finnas en QR-kod för skanning.

Fördelarna med EU:s nya däckmärkning

Den nya märkningen av däck kommer leda till att konsumenterna i EU kan välja mer bränsleeffektiva däck, vilket i sin tur gör att både sparar pengar och bidrar till att minska utsläppen. Vägsäkerheten förbättras också genom att våtgreppet visas – och information om ljudnivåer bidrar till att minska ljudföroreningar orsakade av bilar.

Nästa steg

Europaparlamentet och ministerrådet nådde en informell uppgörelse om märkningarna i november 2019. Rådet gav reglerna formellt sittThe Council formally endorsed the rules in February 2020 and the industry, research and energy committee of the Parliament voted in favour of them on 28 April. The Parliament as a whole must still approve the deal.

Läs mer om att minskningen av utsläpp

- Annons -

Nyheter

-Annons-