Finns det något hopp
kvar för framtiden?

Idag har många, däribland jag själv och mina vänner, lätt att tappa tilltro till vardagen, och därmed till framtiden. Ibland har man byggt upp
ett slags förväntan, en form av perfekt dröm, som sakta men säkert
går i kras ju mer man kämpar för att nå sina ideal, och man knäcks då
försök efter försök till att lyckas uppnå sina mål inte fungerar. Med alla
problem i samhället, som politisk oro, klimatförändringar och andra
problem som inträffar då och då, som konflikter mellan länder eller
olika kriser i olika länder till följd av naturkatastrofer eller mat- och
vattenbrist, blir det ibland för mycket negativitet, särskilt med tanke
på allt som tas upp i sociala medier, Internet och på nyheterna.

Det viktigaste man kan göra i sådana situationer är att behålla hoppet
och en känsla av lugn, och en tro att världen blir en bättre plats till
slut. Det finns mängder av organisationer, individer och politiker som
arbetar för att få fram någonting bra av något som kanske är dåligt, eller förbättra det som går att förbättra så att det till slut blir ännu bättre.

Det blir svårare än någonsin att behålla lugnet när man ständigt utsätts för negativa händelser, både i ord och bild. Känslan av hopplöshet tar lätt över när man upplever att det bara går dåligt gång på
gång, eller att ingenting man gör tar en någonstans och då blir det
ännu svårare att tro att man kommer att komma över alla hinder. Det
är då man är beroende av att ha en källa till optimism och hopp, något
man kan finna bland sina förebilder, men först och främst i sig själv.
Det är ens tankar som avgör hur hela ens framtid kommer att se ut;
bra tankar leder till mer motivation i alla handlingar man gör, dåliga
tankar leder till dåliga handlingar, vilket aldrig kommer att få en att
uppnå sina drömmar.

Jag har tillfällen då jag känner att det inte är jag som skriver när det
gäller något lyckligt – det är någon annan, eller något annat, som tar
över och skriver för mig, men det är inte jag – och jag tror att det finns
flera som kan känna igen sig i detta. Men när det är svårare än någonsin att inte ge upp, kan det ibland också vara svårast att inte fortsätta
kämpa. Det gäller bara att vilja det i tillräckligt stor utsträckning.

Info Express-Bianca M.
E:hello@infoexpress.se

- Annons -

Nyheter

-Annons-