onsdag, juni 19, 2024

Finland vill utreda fast förbindelse i Kvarken mellan Vasa och Umeå

Planerna på en bro över Kvarken, mellan finska Vasa och svenska Umeå, har funnits sedan 70-talet, skriver TT. Nu har planerna åter aktualiserats efter att Finland blivit medlemmar i Nato och vikten av god försörjningsberedskap blivit mer akut, enligt svenska Yle. Nu ska finska Trafikledverket göra en förstudie, som ska vara klar 2025.

2020 skissade de två finska experterna Antti Talvitie och Esa Eranti på eget initiativ på broplaner i Kvarken mellan finska Vasa och svenska Umeå. Då var tanken att styra transporter till och från den isfria Atlanthamnen i Mo i Rana hela vägen till Shanghai i Kina, skriver svenska Yle. Broexperterna kom fram till att den skulle kunna byggas för 3–5 miljarder euro och även bli lönsam. Den nya förbindelsen skulle kräva mellan 60 och 76 kilometers vägdragning.

Sedan dess har en del hänt. Inflationen har ökat kostnaderna med 17 procent, medan Rysslands anfallskrig i Ukraina har lagt transporttanken på is. Däremot har, enligt Yle, vikten av en god finsk försörjningsberedskap påpekats alltmer, speciellt sedan Finland gick med i Nato. Vid en rysk blockad av fartygstrafik i Östersjön skulle Finland vara helt beroende av vägtransporten in via Torneå-Haparanda. Då skulle en fast förbindelse över Kvarken kunna avlasta. Det menar i alla fall den finska regeringen som gett Trafikledverket i uppdrag att utreda en fast förbindelse över Kvarken.

Nu har myndigheten i sin tur bokat upp 200 000 euro för en förstudie som ska vara klar 2025. Därefter kan en miljökonsekvensbedömning göras. Området är känsligt, bland annat rör det sig om ett Natura 2000-område, ett sälskyddsområde, naturreservat och ett världsarvsområde.

Det finska initiativet välkomnas i Umeå. Till Västerbottens-kuriren säger det moderata kommunalrådet Anders Ågren att det är ”ett stort steg framåt.”

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-