torsdag, februari 29, 2024

EU-kommissionen har antagit nya Interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak – första möjlighet att söka projektbidrag har deadline 23 september

Det blir högt tempo när nya Interregprogrammet för Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) startar upp den nya programperioden för 2021-2027. EU-kommissionen har dröjt med att formellt anta programmet men har nu gett klartecken. Projektansökningar till den första ansökningsomgången ska vara inlämnade den 23 september. Men genom att Interreg ÖKS redan tidigare har beviljat stöd till förprojekt, så kallat brobyggarprojekt, finns det drygt 30 projekt som är startklara för att lämna in ansökningar. Totalt finns det 140 miljoner euro att fördela fram till 2027 och redan i början av 2023 kommer nästa möjlighet att lämna in projektansökningar.

Under de senaste två åren har det arbetats på att ta fram ett nytt program för gränsöverskridande EU-projektsamarbeten i geografin Öresund-Kattegat-Skagerrak. Ett år försenat är det dags att gå från planering till verkställande. Fram till 2027 finns 140 miljoner euro, motsvarande 1,5 miljarder svenska kronor, att fördela till projekt inom fyra olika områden.  Innovation och entreprenörskap och grön omställning är de två största områdena som vardera från 35 procent av stödpengarna. När det gäller transport och mobilitet samt gränslös arbetsmarknadsregion får dessa områden vardera 15 procent av programperiodens budget. En nyhet jämfört med förra programperioden är att Interregprojekten kan beviljas stöd med upp till 60 procent av projektkostnaden. Tidigare låg stödgränsen vid 50 procent av kostnaderna.

News Øresund bad Sara Persson, handläggare på den förvaltande myndigheten Tillväxtverket, att svara på några frågor om den nya programperioden för Interreg ÖKS:

Hur stort belopp av programperiodens 140 miljoner euro inom ÖKS räknar ni med att tilldela i denna omgång?
Hela programmets budget är öppen för ansökningar. Hur mycket som kommer att beslutas beror på hur många projektansökningar som kommer in och vilken kvalitet de håller. Projekten bedöms bland annat utifrån sitt bidrag till de specifika mål som finns i programmet, sitt gränsregionala mervärde, sitt bidrag till hållbarhet och projektpartnerskapets förmåga att genomföra projekten och leverera resultat.

Hur går intresserade organisationer till väga för att lämna in en ansökan till dess?
På interreg-oks.eu finns information om hur man går tillväga för att ansöka. Vi rekommenderar att man kontaktar några av våra projektrådgivare och diskuterar sin projektidé innan man skickar in en ansökan för att säkerställa att den passar in i programmet och hamnar rätt. Det finns rådgivare på plats under hela augusti. Ansökningarna skickas in digitalt och det systemet öppnar samtidigt som ansökningsomgången öppnar den 2 september.

Hur många projektidéer känner ni till som kan vara aktuella till den 23 september?
Det finns drygt 30 så kallade brobyggarprojekt som antingen nyligen har avslutats eller är på väg att avslutas. De är förberedelseprojekt från förra programperioden som syftar till att göra aktörer redo att söka medel nu när det nya programmet öppnar. Det finns brobyggarprojekt inom de flesta delar av det nya programmet men vi ser ett särskilt stort intresse för nya projekt inom hälsa/life science och grön omställning så på de områdena räknar vi med att få in flera projektansökningar.

När blir nästa deadline att söka medel?
Nästa möjlighet att söka medel kommer i januari-februari 2023. Exakt deadline är ännu inte satt.

Hur många ansökningsomgångar kommer programperioden att innehålla?
Vi räknar med att ha två ansökningsomgångar per år så länge det finns pengar kvar i programmet.

Fakta: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS)
Interreg är ett EU-program som stödjer territorialt samarbete. Programgeografin för Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak täcker regionerna: Region Skåne, Halland och Västra Götaland i Sverige, Region Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland och Själland i Danmark samt fylkeskommunerna Agder, Oslo, Vestfold och Telemark samt Viken i Norge.

Källa: News Öresund/Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak

- Annons -

Nyheter

-Annons-