EU bekämpar könsbaserat våld

Könsbaserat våld och våld i hemmet, särskilt mot kvinnor och flickor, fortsätter att vara ett vanligt förekommande problem i Europa. EU arbetar för att sätta stopp för det.

De flesta EU-länder har lagar för våld mot person på grund av kön eller sexuell läggning men det saknas fortfarande ett gemensamt regelverk och gemensamma lösningar. Därför har EU upprepade gånger krävt att regelverken stärks.

Framför allt kvinnor och flickor utsätts men även LGBTIQ+-personer och män utsätts. Effekterna sträcker sig långt utöver de personer som är omedelbart berörda – offer och förövare – och drabbar familjer, social samhället och samhället i stort.

Se vad parlamentet gör för ett socialt Europa

EU vill införa specifika straffregler för könsbaserat våld

Parlamentsledamöter underströk för EU-kommissionen i september behovet av att göra könsbaserat våld brottsligt under en gemensam europeisk lag. Vilket skulle innebära gemensamma rättsliga definitioner, gemensamma standarder och gemensamma minimistraff genom hela EU.

Initiativet följer efter ett upprop från februari, då parlamentet begärde EU-direktiv för förhindrandet och motverkandet av alla former av könsbaserat våld. Ledamöter begärde också EU-protokoll för könsbaserat våld i krissituationer för att bekämpa problemet och stödja offren.

– Socialtjänster och sjukvård för offer borde också inkluderas i protokollet som livsnödvändiga tjänster i varje EU-land, sade en ledamot.

Se vår grafik om Covid-19:s påverkan på kvinnor.

Motverkade av sexuella trakasserier och övergrepp via nätet

Som svar på den ökande användningen av sociala medier har ledamöter arbetat på förslag för att motverka könsbaserat våld via internet. Förslaget kommer presenteras i november 2021 och bygger på en rapport om digitala trakasserier från 2016.

Istanbulkonventionen

Europarådets konvention om bekämpningen av våld mot kvinnor och våld i nära relationer har snart nått sitt slutskede. Samtliga EU-länder har undertecknat konventionen men vissa medlemsstater har ännu inte ratificerat konventionen.

Om vissa länder fortsätter att blockera förslagets ratificering, har parlamentet välkomnat kommissionen intention att lägga fram förslag för att uppnå konventets målsättningar.

Europaparlamentet arbetar för att stoppa könsstympning

Europaparlamentet har antagit flera lagar och resolutioner för att eliminera kvinnlig könsstympning runt om i världen. Även om utövandet är olagligt – och i vissa länder straffbart- har man beräknat att cirka 600,000 kvinnor i EU har blivit utsatta för könsstympning och ytterligare 180,000 flickor löper hög risk att utsättas.

EU prisar arbete mot könsstympning och sexuellt våld

2019 var the Restorers – 5 studenter från Kenya som utvecklat en app som hjälper flickor som har utsatts för könsstympning grupp – en av finalisterna för Europaparlamentets Sakharovpris för yttrandefrihet

Den kongolesiska gynekologen Dr Denis Mukwege fick Shakarovpriset för hans arbete med tusentals överlevare av gruppvåldtäkt och brutalt sexuellt våld i den demokratiska republiken Kongo.

Kvinnor är mest drabbade

Enligt en undersökning som gjordes 2014 har var tredje kvinna över 15 i EU upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. Över hälften har blivit sexuellt trakasserade och i 1 av 5 fall är förövaren en partner.

(Våld mot kvinnor: en EU undersökning (en). FRA, 2014)

- Annons -

Nyheter

-Annons-