Ett gemensamt europeiskt luftrum: Mindre utsläpp och färre förseningar

Ledamöterna vill modernisera hanteringen av EU:s luftrum för att göra den mer effektiv och miljövänligare. Se mer i vår video.

Uppdateringen av reglerna kring EU:s gemensamma luftrum ska hjälpa flygsektorn att bli effektivare, förkorta flygsträckor genom att rutterna kan bli mer direkta och därigenom också minska utsläppen av växthusgaser konstaterar ledamöterna.

Mindre fragmentering ska ge bättre säkerhet och miljö

Ledamöterna vill att reglerna reformeras i syfte att göra luftrummet mindre fragmenterat, och förbättra hanteringen av lufttrafiken – vilket ökar säkerheten och effektiviteten, minskar kostnaderna och gagnar miljön. För närvarande kan flygbolag ofta inte flyga direkt från punkt a till punkt b, eftersom de vill undvika att flyga över länder med högre avgifter, undvika militära zoner eller slippa vissa väderlekar. Det medför längre flygningar och mer utsläpp. Fragmenteringen kan också orsaka förseningar på grund av att koordineringen inte fungerar optimalt.

Enligt ledamöterna måste reglerna för hanteringen av luftrummet utvecklas vidare och anpassas till marknader i förändring, den digitala omställningen och EU:s gröna giv. De kräver nya regler som skulle hjälpa till att uppnå en minskning på 10 procent av växthusgasutsläppen genom att undvika längre rutter och främja renare teknik.

De vill också öka konkurrensen genom att val av leverantörer av luftfartstjänster och andra navigationstjänster exempelvis inom kommunikation och meteorologi sker i öppna upphandlingar.

- Annons -

Nyheter

-Annons-