En grön pakt för Europa: första reaktionerna från ledamöterna

På onsdagen debatterade ledamöterna färdplanen för en klimatneutral kontinent med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och verkställande vice ordförande Frans Timmermans.

På onsdagen presenterade EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen de nya planerna på att göra EU klimatneutralt senast 2050. Debatten i kammaren kom också efter att Europaparlamentet nyligen utlyst ett klimatnödläge.

Ledarna för Europaparlamentets politiska grupper redogjorde under debatten också för sina synpunkter när det gäller hur man ska säkerställa att den framtida ”europeiska klimatlagen” kommer att finansieras och genomföras på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

EU-kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans, som har ett särskilt ansvar för den nya europeiska gröna given (European Green Deal), avrundade sedan den två timmar långa debatten med ett anförande. Han svarade bland annat på några av ledamöternas mest brådskande frågor om hur man ska finansiera energiomställningen i EU:s medlemsländer i centrala och östra Europa, och hur man kan säkerställa att europeiska företag och företag från utanför Europa kan konkurrera enligt samma regler.

Klicka på länkarna för att se om onsdagens anföranden i kammaren i Bryssel.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (video)

Ledarna för Europaparlamentets politiska grupper (video)

EU-kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans (video)

Nästa steg

Parlamentet kommer att svara på EU-kommissionens planer genom att anta en resolution under plenarsammanträdet i Strasbourg den 13-16 januari nästa år.

- Annons -

Nyheter

-Annons-