Efterfrågan på nybyggda bostäder minskar i Skåne

26 procent färre nyproducerade bostäder efterfrågades i Skåne under 2023 jämfört med året innan. Det visar Region Skånes modell för bostadsefterfrågan som anger hur många bostäder som kan nyproduceras per år utifrån hushållens betalningsförmåga. Modellen visar att cirka 4000 nyproducerade bostäder efterfrågades i Skåne under 2023, vilket är 52 procent lägre än toppnoteringen från resultatet 2021. Den minskade efterfrågan beror, enligt rapporten, på högre byggkostnader och lönsamhetskrav för bostadsutvecklarna samt lägre betalningsförmåga för hushållen på grund av inflation och det högre ränteläget.

Det är framför allt efterfrågan på hyresrätter som minskar, visar rapporten. Enligt modellen saknades det köpkraft för en nyproducerad hyresrätt i 31 av 33 skånska kommuner under fjolåret. Det är bara i Malmö och Lund som det är kommersiellt gångbart att bygga hyresrätter, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Trots att befolkningen i Skåne väntas öka långsammare framöver, är bostadsefterfrågan lägre än det demografiska bostadsbehovet i länet. Enligt rapporten behövs det omkring 6 900 nya bostäder om året för att varje nytt hushåll ska ha en bostad. ”Den svaga marknadsmässiga efterfrågan av nyproducerade bostäder kommer i längden leda till en försämrad boendesituation i Skåne med exempelvis ökad trångboddhet som följd”, står det i pressmeddelandet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-