Efter svensk ministerkritik och drönarbilder från miljöaktivist– dansk transportminister vill se alternativ till dumpningen av slam i Köge bukt

Danmarks transportminister Trine Bramsen (S) öppnar för att alternativ till dumpningen av slam i Kögebukten ska utredas. Beskedet kommer efter att den svenska klimat- och miljöministern Annika Strandhäll (S) den 18 mars sände ett brev till sina danska ministerkolleger om att dumpningen av slam i Köge bukt är olämplig. Dumpningen sker som en följd av muddringsarbeten vid bygget av den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamns hamninlopp, Nu hoppas man från dansk sida att en utredning ska leda till en rad olika lösningar som kan användas. Det uppger Trine Bramsen för Byrummonitor. Drönarbilder från en 74-årig ingenjör och miljöaktivist som visar hur havet blir brunfärgat runt fartyget “Roar R” när det dumpar slammet i Köge Bukt och som publicerats i Politiken har även bidragit till att den danska regeringens stöttepartier Radikale Venstre enligt Politiken nu kräver ett landstäckande stopp för dumpning i havet. Enligt Politiken dumpas årligen 2,8 miljoner kubikmeter uppgrävd havsbotten på 84 olika platser i Danmark. Dumpningen av delvis förorenat bottenslam som grävs upp för anläggandet av Lynetteholmen har kritiserats både av Länsstyrelsen i Skåne, svenska politiker och av flera danska kommuner längs Köge bukt.

– Jag vill inte föregripa de lösningsmodeller som kan finnas, men jag har såklart en förväntan om att det kan finnas en rad olika alternativ som kan tas i bruk, säger Trine Bramsen till Byrummonitor på måndagen.

Efter att ha mottagit ett brev från den svenska klimat- och miljöministern Annika Strandhäll, där dumpningen av jordmassorna som har grävts upp i Köpenhamns hamninlopp bedöms som olämplig, så har Danmarks transportminister valt att lyssna till kritiken. Trots det är hon inte orolig, eftersom nyligen komna rapporter visat att dumpningen inte är till skada för havsmiljön.

– Alla undersökningar jag har sett pekar på att det inte finns anledning till oro. Men det ändrar inte det faktum att jag tycker det är viktigt att lyssna till den kritik och den oro som har rests, för ett längre perspektiv, säger Trine Bramsen.

brevet från den svenska klimat- och miljöministern Annika Strandhäll står bland annat att: ”Inför nästa dumpningsperiod behöver i första hand en annan masshantering väljas eftersom dumpningplatserna inte är lämpliga”. Hon skriver vidare att hon ser fram emot ett fortsatt samarbete mellan danska och svenska myndigheter kring ett skydd för de marina värdena i Öresund.

Från den 31 mars är dumpningen av jordmaterialet satt på paus, fram till i höst. Under tiden ska möjliga alternativ till dumpningen på de två utvalda platserna i Köge bukt utredas, om forligkredsen bakom projektet väljer att gå på transportministerns linje. Om det finns stöd för en undersökning så kan den sättas igång och pågå under några månaders tid och genomföras i utvecklingsbolaget By & Havns, som ägs av både Köpenhamns kommun (95%) och danska staten (5%), regi.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-