Distansarbete, obetald omsorg och mental hälsa under coronapandemin

Statistik visar att ökat obetalt omsorgsarbete och distansarbete har drabbat balansen mellan arbete och privatliv och kvinnors mentala hälsa hårt. Se mer i vår grafik.

Coronapandemin drev på en ökning av distansarbete i många EU-länder. Under 2020, pandemins första år, ökade distansarbetet drastiskt.

Grafik över distansarbete i EU-länderna
Arbete hemifrån 

Den största andelen anställda som arbetar hemifrån inom EU-27 återfinns i Finland (25,1 procent), Luxemburg (23,1 procent), Irland (21,5 procent), Österrike (18,1 procent), Nederländerna (17,8 procent).

Ta reda på mer om hur Europaparlamentet arbetar för ökad jämställdhet.

Ökade utmaningar för balansen mellan arbete och privatliv – statistik

Den ökade flexibiliteten och autonomin som kopplas till distansarbete resulterar ofta högre arbetsintensitet och längre arbetstid, med negativa effekter på balansen mellan arbete och privatliv. Under pandemin har distansarbete medfört många utmaningar för arbetstagare, i organisationen av arbetstiden, balansen mellan arbete och privatliv, välmående och för den fysiska arbetsmiljön.

Grafik över effekterna av distansarbete
Balans mellan arbete och privatliv 

Pandemin har påverkat alla, men de senaste uppgifterna visar att kvinnor drabbats hårdare än män. Statistik insamlad mellan februari och mars 2021 visar att 7,7 procent av kvinnorna och 5,7 procent av männen upplever det svårt att koncentrera sig på arbetsuppgifterna på grund av familjeansvar. Siffrorna är ännu högre för dem som arbetar heltid hemifrån, med små barn i hushållet (27 procent för kvinnor, 19 procent för män). Det är inte bara arbetet som påverkas av familjeansvaret, även det motsatta gäller, 31 procent av kvinnor och 22 procent av män som arbetar fulltid på distans, med små barn, sade att deras arbete förhindrade dem att avsätta den tiden de vill på familjen.

En ny Eurobarometer-undersökning uppmärksammar de stora effekterna coronapandemin haft på kvinnor. Fyra av tio (38 procent) säger att pandemin drabbat kvinnors inkomster, liksom balansen mellan arbete och privatliv (44 procent) och tiden de avsätter till obetalt arbete (21 procent) negativt.

Obetalt arbete fortfarande på kvinnornas axlar – fakta

Kvinnor utför fortfarande det mesta av det osynliga och obetalda omsorgsarbetet, inklusive barnomsorg och att ta hand om äldre familjemedlemmar.

Grafik över obetalt arbete för kvinnor och män
Timmar obetalt arbete 

I genomsnitt avsätter kvinnor mer tid per vecka (11,1 timme i februari/mars 2021) för att ta hand om och undervisa barn eller barnbarn jämfört med män (6,1 timme i februari/mars 2021). Statistik visar också på skillnaden i att ta hand om äldre eller funktionshindrade släktingar, 4,2 timmar i genomsnitt för kvinnor jämfört med 2,9 timmar per vecka för män. Kvinnor gör också mer hushållsarbete och matlagning, 14,4 timmar per vecka jämfört med 9,4 timmar per vecka för män.

Kvinnors mentala hälsa mer drabbad

Coronapandemin har också medfört en könsbaserad mental hälsa så kvinnor och män drabbas olika. Enligt en undersökning beställd av parlamentets jämställdhetsutskott har pressen från att balansera arbete och privatliv drabbat kvinnors välmående hårt, då fler kvinnor än män uppger att de drabbats av ångest på grund av corona. Kvinnors informella omsorgsroll under pandemin har också slagit mot deras mentala hälsa, då kvinnor anger ökad ångest och oro för såväl familjens välmående och för ekonomin. Särskilt kvinnor med yngre barn har drabbats oproportionerligt hårt.

Mer statistik om jämställdhet:

I Europaparlamentet

I år uppmärksammar Europaparlamentet Internationella kvinnodagen under sin plenarsession den 8 mars. Jämställdhetsutskottet uppmärksammade dagen den 3 mars med ett inter-parlamentariskt möte: En ambitiös framtid för Europas kvinnor efter corona: mental belastning, jämställdhet mellan könen i arbete hemifrån och oavlönat omvårdnadsarbete efter pandemin.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-