Danmarks Nationalbank varnar för att svenska utförsäljningar av danska fastighetsportföljer kan leda till prisfall i Danmark

Flera av de svenska fastighetsbolagen har meddelat att de kommer att sälja av sina fastighetsportföljer för att refinansiera sina skulder. Vid en större utförsäljning av danska fastighetsportföljer kan det leda till ett prisfall på danska fastigheter. Det varnar Danmarks centralbank, Nationalbanken, för i deras senaste finansiella stabilitetsrapport. Enligt Nationalbanken har de danska fastighetsbolagen inte samma refinansieringsrisker som de svenska, eftersom de flesta finansierar sig genom realkreditlån med långa löptider.

En utförsäljning av stora danska fastighetsportföljer från svenska fastighetsbolag kan pressa ner priserna och påverka värdet på danska kommersiella fastigheter, skriver Nationalbanken i rapporten. Priskorrigeringarna från eventuella utförsäljningar kommer också att ha en relativt stor effekt just nu, eftersom transaktionsnivån är låg. Samtidigt begränsas prispåverkan av de svenska fastighetsbolagens innehav av danska fastighetsportföljer i förhållande till den totala danska marknaden, påpekar Nationalbanken. För närvarande har de svenska bolagen fastigheter i Danmark för 99 miljarder danska kronor och lån till danska kreditinstitutet för totalt 43 miljarder.

Danska fastighetsbolag står inte inför samma refinansieringsrisker

Nationalbanken påpekar också att de danska fastighetsbolagen inte har samma refinansieringsrisker som de svenska bolagen. Anledningen är att de svenska bolagen i stor utsträckning finansierar sig med företagsobligationer med korta löptider. Därmed har de stora skulder som ska refinansieras under de kommande åren. Så ser det inte bland de danska fastighetsbolagen. De finansierar sig till en övervägande del genom realkreditlån, som till stor del har längre löptider. ”De danska fastighetsbolagen har endast i begränsad utsträckning företagsobligationer och därmed en begränsad refinansieringsrisk”, skriver Nationalbanken i rapporten.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-