Billigare el i södra Sverige om elområdena görs om

Elen i södra Sverige är i dag betydligt dyrare än i norr, eftersom produktionen där är mycket mindre. Risken för framtida elbrist i landets sydliga delar är något som debatterats mycket under de senaste åren. Nu öppnar den svenska regeringen för att göra om Sveriges elområden, rapporterar SVT Nyheter.

I dag har Sverige fyra så kallade elområden, från norr till söder. Billigast är alltså elen i norr – där det produceras mer än det används – och tvärtom i söder. Energiminister Anders Ygeman (S) säger till SVT Nyheter att han är beredd att se över elområdena för att få en rättvisare prissättning och mer jämna elpriser i Sverige, exempelvis genom att slå samman de två sydligaste elområdena i Sverige. Det är dock oklart om EU-kommissionen skulle godkänna en sådan ändring.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-