Bästa förstakvartalet sedan 2015

Den svaga svenska kronkursen gör danska turister i Skåne och svensk arbetskraft i Danmark till valuta­vinnare. Det i kombination med den danska bristen på arbetskraft kan vara förklaringen till att antalet personresor över Öresund fortsatta att öka under första kvartalet 2024. Det blev därmed det bästa förstakvartalet under Øresundsindex mätperiod som sträcker sig bakåt till 2015. Även antalet pendlarresor och resor med personbil över sundet ökade, om än inte i samma tempo som förra året. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Att antalet pendlarresor med färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade med 77 procent under första kvartalet 2024 jämfört med samma kvartal i fjol beror på att biljettsamarbetet mellan Skånetrafiken och Öresundslinjen avbröts vid årsskiftet. Tidigare ingick en del av färjependlingen i Skånetrafikens statistik. Från och med 2024 ser vi hela färjependlingen i Öresundslinjens kvartalsstatistik.

När det gäller godstrafiken med varubilar, lastbilar och järnvägsvagnar över sundet fortsätter den att minska, men ligger på en fortsatt hög nivå.

Källa: Øresundsinstituttet

- Annons -

Nyheter

-Annons-