Även mentala hinder har uppstått till följd av pandemin

Det finns svenska gränspendlare, som inte vill börja jobba i Norge igen efter coronapandemin, vilket har lett till arbetskraftsbrist inom vissa branscher i Norge. Det har Sveriges Radio rapporterat om. Det kan bero på en mental låsning efter coronapandemin, enligt Gränsetjenstens ledare Trond-Erik Grundt. Längs den finsk-svenska gränsen i Tornedalen upplevde många invånare att begränsningarna för resor över gränsen skapade splittring och motsättningar, enligt en rapport som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av interreg-programmet Arbeta Tillsammans.

Kjell-Arne Ottosson, ledamot i Nordiska rådet, lyfte frågan om mentala gränshinder under Nordiska rådets session och menade att de är svårare att lagstifta bort.

– Det handlar om samarbete och om att lyssna till gränsorganisationerna och till människorna i regionerna. Om vad vi kan göra framåt så att vi inte märker av varken fysiska eller mentala hinder längs gränserna, svarade Thomas Blomqvist, Finlands minister för nordiskt samarbete.

Thomas Blomqvist, Finlands minister för nordiskt samarbete, anser att man måste lyssna till de som bor i gränsregionerna för att hantera de mentala hinder som uppstått. Foto: News Øresund

– Vi ska dra lärdomar och jag tycker att man ska vara självkritisk när beslut har tagits snabbt. Nu måste vi se till utvärderingarna för att lära oss, svarade Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Norges minister för nordiskt samarbete.

Källa: News Øresund – Erik Ottosson

- Annons -

Nyheter

-Annons-