32 miljoner euro kvar i Interregmedel inom grön innovation

Det finns Interregmedel för sammantaget 32 miljoner euro kvar i nuvarande programperiod att söka för samverkansprojekt som är inriktade mot grön innovation. Det framkom på ett seminarium anordnat av Intereg Öresund-Kattgat-Skagerrak på Ystad Summit. Pengarna inom innovationsområdet är däremot slut.

– I den nya programperioden så har det gröna fått ett lika högt värde i belopp som innovation och entreprenörskap. Det är också inom den gröna omställning de två riktigt stora nyheterna finns i vårt program, cirkulär ekonomi och klimatanpassning. Det hade vi inte så explicit och tydligt i tidigare programperioder, sade Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks programperiod pågår 2021–2027 och har fyra insatsområden: innovation och entreprenörskap, grön omställning, transport och mobilitet samt gränslös arbetsmarknad. Totalt har programmet 140 miljoner euro att dela ut till projekt som omfattar partners i minst två av länderna Danmark, Sverige och Norge. 

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-