14 danska arbetsplatser hade fler än 100 Öresundspendlare anställda i fjol

Nära hälften av alla Öresundspendlare som bor i Sverige och jobbar i Danmark arbetar i Köpenhamns kommun, följt av Tårnby och Helsingör. Totalt sett har 5 800 danska arbetsplatser minst en Öresundspendlare anställd. Det visar en rapport av Danmarks Statistik om pendlingen från Sverige till Östdanmark från 2015 till halvårsskiftet 2022.

Pendlingen från Sverige till Östdanmark ökade under första halvåret i fjol till 16 529 personer under andra kvartalet, medan pendlingen från Danmark till Skåne låg på en jämn nivå – 1 076 personer under samma tidsperiod. Det betyder att minskningen under pandemin ser ut att ha hämtats igen.

5 800 danska arbetsplatser har Öresundspendlare anställda

Köpenhamn är den största arbetskommunen bland inpendlarna från Sverige – 44 procent av de svenskboende Öresundspendlarna arbetar där. Därefter kommer Tårnby kommun där 15 procent av pendlarna jobbar och Helsingør som sysselsätter fyra procent av gränsarbetarna. I Tårnby ligger exempelvis Köpenhamns flygplats, och flygande personal utgör den största enskilda gruppen bland pendlarna.

Totalt har 5 800 danska arbetsplatser minst en anställd som bor i Sverige och av dessa ligger 5 300 i Region Hovedstaden. Det innebär att åtta procent av huvudstadsregionens arbetsplatser har anställt svenskboende och totalt utgör Öresundspendlarna 1,5 procent av regionens arbetskraft.

I genomsnitt arbetar tre svenskboende på de danska arbetsplatser som har anställt Öresundspendlare, men på 14 arbetsplatser arbetar (vardera) över 100 gränsarbetare som bor i Sverige. Vilka detta är framgår inte av rapporten, men enligt News Øresunds tidigare research ingår bland andra Novo Nordisk, Nordea och Ferring i denna grupp.

Kartan visar antalet Öresundspendlare på arbetsplatser i Östdanmark. Varje ruta utgör cirka 2,2×2,2 kilometer. Grafik: Danmarks statistik, källa: särutdrag ur Øresundsstatistikken

Kartan visar antalet Öresundspendlare på arbetsplatser i Östdanmark. Varje ruta utgör cirka 2,2×2,2 kilometer. Grafik: Danmarks statistik, källa: särutdrag ur Øresundsstatistikken

Gränsarbetarna har högre medianlön än genomsnittet

Medianlönen låg elva danska kronor högre i timmen för Öresundspendlare med jobb i Region Hovedstaden under andra kvartalet 2022 jämfört med kollegorna som bodde i Danmark: 268 jämfört med 257 danska kronor.

Det beror på att gränspendlarna som bor i Sverige är överrepresenterade bland höginkomsttagarna i regionen, men något underrepresenterade bland medelinkomsttagarna. Bland den grupp som tjänar minst utgör Öresundspendlarna en lika stor andel som de gör av hela arbetskraften.

En tredjedel av Öresundspendlarna har pendlat sedan 2015

Av de gränspendlare som bodde i Sverige och arbetade i Danmark under andra kvartalet i fjol hade 35 procent gjort det varje år sedan 2015, visar rapporten från Danmarks Statistik. 18 procent av pendlarna under 2022 var nytillkomna och pendlade inte under 2021.

Bland de mer långvariga pendlarna utgör danska medborgare en förhållandevis större grupp än totalt sett bland Öresundspendlarna till Danmark. 46 procent av dem som pendlat från Sverige till Danmark sedan 2015 är danskar, medan danskarna utgör 37 procent av det totala antalet Öresundspendlare med bostad i Sverige och jobb i Danmark.

Fakta: Antalet Öresundspendlare

Totalt pendlade 17 605 personer över Öresund under andra kvartalet 2022. Av dessa bodde 16 529, eller 94 procent, i Sverige och arbetade i Östdanmark, medan 1 076, eller 6 procent, bodde i Danmark och arbetade i Skåne. Kvartalssiffrorna är inte helt jämförbara med årssiffrorna, på grund av möjliga variationer under året, men en försiktig jämförelse kan göras med år 2015, då 17 736 personer pendlade över Öresund.

Fotnot: News Øresund räknar inte in sjömän i antalet pendlare. Siffrorna visar också pendling inom Öresundsregionen och inte mellan hela Sverige och hela Danmark.

Fakta: Om statistiken

I statistiken definieras Öresundspendlare som personer som bor i Sverige och arbetar i Östdanmark eller personer som bor i Danmark och arbetar i Skåne.

Statistiken tas fram av Region Skåne, SCB och Danmarks statistik, enligt en ny metod som används sedan i fjol. Dessförinnan var det stopp för statistikutbytet kring Öresundspendling mellan Danmark och Sverige under flera år, på grund av olika regler för hur sekretessen kan garanteras.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-