Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med kollektivtrafiken. Vid en studietur till Skåne hämtades inspiration när det gäller antalet biljettzoner och...

Frukostmat: Parlamentet antar nya regler för att förbättra konsumentinformationen

Honungens ursprungsland ska vara väl synligt på etiketten EU:s system för spårbarhet av honung utvecklas Tydligare märkning av sockerhalten i fruktjuicer Nya regler även för frukt i sylt och marmelad Översynen av "frukostdirektiven" syftar till att hjälpa konsumenterna...

Ledamöterna antar strängare koldioxidutsläppsmål för lastbilar och bussar

Uppnå klimatambitionerna och förbättra luftkvaliteten i EU Utsläppsfria stadsbussar senast 2035 Tunga fordon står för 25 % av växthusgasutsläppen från EU:s vägtransporter På onsdagen antog parlamentet nya åtgärder, som man redan kommit överens om med rådet, för...

Köpenhamns nya bussterminal öppnar den 6 juni

I början av juni ska en ny bussterminal med 15 hållplatser, som ska kunna ta emot närmare 200 bussar per vardagsdygn, stå färdig i Köpenhamn. Placeringen är Dybbelsbro, nära huvudbangården och Ikeas cityvaruhus som...

Högsta löneökningarna i Danmark sedan statistiken påbörjades 1995

Under första kvartalet 2024 ökade de danska lönekostnaderna på DA-området med i genomsnitt 5,3 procent räknat på årsbasis rapporterar Dansk Arbejdsgiverforening, DA, baserat på deras snabbstatistik för löneomkostnader. För huvudområdet produktion ligger kostnadsökningen på i...