torsdag, juni 20, 2024

881 miljarder kronor satsas i den nya svenska infrastrukturplanen

Svenska regeringen presenterade på måndagen infrastrukturplanen för 2022-2033. I den fokuseras på att öka kapaciteten på järnväg, rusta upp vägnätet och minska utsläppen från transporterna för att Sverige ska nå målet om inga nettoutsläpp av koldioxid till 2045. Intressant för skånsk del var bland annat att bygga en ny stambana mellan Hässleholm och Lund, dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg, en utbyggnad av godsbangården i Malmö samt planen att utreda en ny fast Öresundsförbindelse.

Totalt investeras 881 miljarder kronor i infrastrukturen under åren 2022-2033. Av dessa går 165 miljarder till järnvägsunderhåll, 197 miljarder till vägunderhåll och 437 miljarder läggs på ny infrastruktur, som till exempel bygget av en ny stambana mellan Lund och Hässleholm.

–  Vi ser att bygget av Fehmarn-Bält förbindelsen är igång vilket innebär att vi kommer få ännu mer trafik in i Sverige via Öresundsbron och därför behöver vi bygga nya stambanor. Att inte göra denna investering skulle få väsentliga konsekvenser för våra möjligheter att nå klimatmålen, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på pressträffen.

Den nya infrastrukturplanen innehöll både investeringar i stora projekt och mindre regionala infrastukturprojekt över hela landet. Att nå klimatmålet om inga nettoutsläpp till år 2045 är viktigt för vilka satsningar som lagts fram, uppgav Tomas Eneroth.

– Transporterna står för en stor del av klimatutsläppen. Där jobbar vi intensivt med allt ifrån elektrifiering, biobränsle till effektivare transporter. I denna planen gör vi ett tydligt grepp för att Sverige ska nå netto noll koldioxidutsläpp, sa han.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-