onsdag, juni 19, 2024

Sommarturismen i Skåne och Sverige slog nytt rekord i år

Nytt rekord i antalet gästnätter i Skåne och Sverige under årets sommarmånader. Det visar ny statistik från Tillväxtverket. Fler gästnätter än rekordåret 2019 registrerades i både Skåne och i landet i stort under årets sommarmånader. I Skåne registrerades 3,1 miljoner gästnätter på kommersiella turistboenden under juni, juli och augusti. De utländska turisterna vände tillbaka i år.

Sommarturismen slog nytt rekord i år. I hela Sverige ökade årets sommargästnätter med arton procent jämfört med fjolårets sommar och uppgick till ca. 30,2 miljoner. Ökningen har även varit påtaglig för Skånes besöksnäring i sommar. 3,1 miljoner gästnätter registrerades på kommersiella turistboenden i Skåne under årets sommarmånader, vilket innebär en ökning med tolv procent jämfört med föregående sommar. Besöksnäringen har under de senaste två åren präglats av coronapandemin. Under pandemiutbrottet 2020 föll antalet gästnätter kraftigt i hela landet och även ifjol registrerades färre antal gästnätter än före pandemin, även om antalet gästnätter då ökade jämfört med 2020. De utländska turisterna stod för den stora ökningen i antal gästnätter i Skåne och Sverige som ökade kraftigt i antal jämfört med de senaste två åren. Färre svenska turister registrerades i Skåne under årets sommarmånader jämfört med förra året.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-