Gränspolisen i södra Sverige stärks för att bekämpa grov internationell brottslighet

Gränspolisen i den svenska Polisregion Syd har växt från 90 till 450 medarbetare sedan år 2015. Nu organiseras gränspolisen som en ny regional enhet, för att göra organisationen mer stabil. Arbetet fokuserar på grov organiserad och internationell brottslighet.

Den svenska polisen samarbetar sedan tidigare med sina danska kollegor i Gränscenter Öresund, som etablerades i april 2020. Det dansk-svenska samarbetet kring gränsöverskridande organiserad kriminalitet involverar också svensk tull och kustbevakning.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-