måndag, juli 15, 2024

Potential för elflyg i Norden enligt ny rapport

Små eldrivna flygplan med upp till 30 passagerare som trafikerar rutten mellan Bornholm och Kristianstad? Eller mellan Aarhus och Göteborg? Det kan bli en verklighet i framtiden om man ser till att det finns restidsvinster jämfört med hur lång tid det tar att transportera sig med bil eller kollektivtrafik. Det konstateras i en tillgänglighetsstudie som Nordregio har tagit fram. Ännu har ingen utvecklat ett elflyg som kan transportera passagerare på längre sträckor, men enligt flygplansutvecklaren Heart Aerospace räknar de med att ha ett 30-sitsigt plan färdigt år 2028 och bland annat SAS står redo att beställa planen.

Norden konstateras i rapporten från Nordregio vara en framtida möjlig testbädd för elflygstrafik eftersom många områden är svåra att nå utan att behöva korsa vatten eller andra hinder på land. Dessutom är passagerarunderlaget begränsat vilket möjliggör för små eldrivna flygplan med upp till 30 passagerare, samtidigt som avstånden mellan de regionala centren är relativt korta. Ett första generationens elflyg bedöms kunna flyga i mellan 200-400 kilometer på en laddning.

Det konstateras i en rapport från Nordregio, som har tittat på var det skulle kunna vara effektivt att ha elflygstrafik i framtiden sett till restidsvinster. Totalt identifieras 203 rutter ge kortare restid jämfört med bil eller kollektivtrafik idag. Ur ett dansk-svenskt perspektiv skulle det enligt rapporten framför allt vara gynnsamt med flygtrafik mellan Rønne på Bornholm och svenska orter som Kristianstad, Växjö, Kalmar och Landskrona. Även Aarhus och Aalborg skulle kunna sammanlänkas med Göteborg, Helsingborg, Halmstad och Landskrona på svenska västkusten. Nordregio kommer i fortsatta studier bland annat att titta på vad elflygstrafiken skulle kunna ha för påverkan på arbetsmarknaden i olika områden.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-