tisdag, juli 23, 2024

H5N1: Skäl till oro eller falskt larm?

En tredje person har konstaterats smittad av fågelinfluensa efter att ha arbetat på en bondgård i USA, enligt uppgifter från The Guardian och New York Times. Samtidigt ökar oron för smittspridning.

En tredje person uppges vara smittad av fågelinfluensa efter kontakt med en smittad ko på en bondgård i Michigan i USA, enligt information som The Guardian uppger ha fått den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten CDC (Centers for Disease Control and Prevention). I de andra två fallen har infektionen lyckats sprida sig genom att personerna har kommit i kontakt med kontaminerad mjölk. Detta fall indikerar fortfarande inte att viruset kan spridas från människa till människa. Enbart 39 personer i USA har testats för H5N1 (fågelinfluensa) under 2024 och mer än 350 personer är under iakttagelse (i väntan på eventuella symtom) varav 220 stycken befinner sig i Michigan. Omkring 40 personer har samtyckt till att testas för viruset.

Det tredje fallet är första gången någon av de smittade hittills har visat tecken på besvär i luftvägarna. Symtom som berör luftvägar och lungor är oroväckande, då någon som hostar är mer benägen att sprida smittan vidare än någon som exempelvis har ögoninflammation, uppger doktorn Nirav Shah i en intervju med The Guardian. Enligt New York Times hade denna individ symtom som hosta och halsont. I de andra två fallen fick utvecklade individerna enbart konjunktivit. Ingen annan av den smittades nära kontakter, inklusive kollegor, har uppvisat några symtom hittills. Personen i fråga har fått antivirala läkemedel och är på bättringsvägen. Inga andra tecken på att smittan hittills verkar sprida sig från människa till människa har upptäckts, utifrån analyser av virusets genuppsättning och mutationerna som har analyserats i laboratorier hittills. Risken för att situationen utvecklas till en allmän pandemi är låg, men jordbruksarbetarnas hälsa prioriteras fortfarande i myndighetens övervakning.

H5N1 upptäcktes även nyligen i ett fall där nötkött testades. En förpackning testade positivt för viruset, men detta skedde innan köttet transporterades vidare och inga andra nötköttsförpackningar har visat sig vara infekterade efter att de har testats. Enligt New York Times rör det sig om enbart en förpackning av totalt 109 som testades. Teamet på plats i Michigan arbetar för att identifiera personer som kan tänkas ha blivit smittade och underlättar för de eventuellt smittade personerna att erbjudas behandling. Även om många anställda har varit tveksamt inställda till att testa sig så har Michigan varit ett undantag hittills, vilket bidrar till att smittspridningen kan hållas låg. CDC kommer att bland annat undersöka fågelinfluensan vidare under sommaren för att se ifall den avtar på grund av en lägre cirkulation av virus under årstiden. Myndigheten kommer bland annat att samarbeta med fler laboratorier för att kunna följa utvecklingen av positiva svar för testerna.

Myndigheten har även beställt 4.8 miljoner doser av de H5N1-vaccin som är mest likt den nya virusmutationen för personer som vill vaccinera sig och vaccinationen är öppen för alla. CDC överväger att vaccinera personer som arbetar med agrikultur och bedöms vara mer sårbara för att smittas av viruset, men det finns för närvarande ännu ingen grupp som rekommenderas vaccination. Det förblir däremot en utgångspunkt som kan komma att förändras längre fram.

Det tredje fallet kan ha varit allvarligare för att exponeringen för viruspartiklar kan ha varit högre, individen kan ha kommit i kontakt med smittan på ett annat sätt eller på grund av andra hälsorelaterade eller medicinska orsaker. Enligt New York Times är det största bekymret att information om smittspridningen och data om virussekvensen inte delas lika snabbt som den borde delas.

Enligt tidigare antaganden anser WHO (Världshälsoorganisationen) att influensa har störst risk att utvecklas till en pandemi och att influensa fortfarande räknas som den största hälsorisken globalt. Vidare har en artikel från The Guardian publicerad förra månaden belyst att detta virus kommer att uppstå plötsligt till följd av en mutation och sprida sig snabbt, som Covid-19 och Sars-CoV-2 har gjort. Det var även överraskande att se spår av H5N1 hos kor för drygt en månad sedan. Det är dock oroväckande om det visar sig att viruset kan spridas mellan människor, för att människor saknar naturlig immunitet mot viruset.

Bianca M. – Info Express

Källor:
“Third person tested positive for bird flu in the US, CDC says”, The Guardian, publiceringsdatum 2024-05-30
“Bird flu has infected a third farm worker”, The New York Times, publiceringsdatum 2024-05-30
“Next pandemic likely to be caused by flu virus”, The Guardian, publiceringsdatum 2024-04-20

- Annons -

Nyheter

-Annons-