lördag, mars 6, 2021
Hem Ekonomi

Extra möte i Europeiska rådet, 17–21 juli 2020

De viktigaste resultaten EU:s ledare enades om ett återhämtningspaket och budgeten för 2021–2027 som ska hjälpa EU med återuppbyggnaden efter pandemin och stödja investeringar i...

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Hästkörning, agility, sportfiske och enduro omfattas också, efter...

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och...

BNP-utvecklingen i Sverige relativt omvärlden i spåren av covid-19

Svensk BNP följer nära den hos våra viktigaste handelspartners. I den kris som har utlösts av coronapandemin finns det ändå ett antal faktorer som...

20 miljoner för att fördjupa kunskapen om svenska innovationer

Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av frågorna som Lundaforskarna...

“Återhämtningsplanen efter covid-19 måste vara en del av långtidsbudgeten”

Ledamöter diskuterar planerna för hur man ska starta om Europas ekonomi efter covid-19 – och kommer att rösta om en resolution senare i veckan. Coronavirusutbrottet...

Ekonomisk vårprognos 2020: En djup och ojämn ekonomisk nedgång, och en osäker återhämtning

Covid-19-pandemin innebär en allvarlig chock för världens och EU:s ekonomier, med mycket allvarliga socioekonomiska följder. Trots snabba och heltäckande politiska insatser både EU-nivå och...

Riksbanken erbjuder ett andra lån i amerikanska dollar torsdagen den 2 april

Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda banker dollarlån mot säkerhet. En första auktion ägde rum den 26 mars. En andra auktion om 10 miljarder...
Annons
Annons

Näringsliv